Ausschreibung

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

Ausschreibung

 

INOV-8 Cup 2016 v orientačnom behu na stredných tratiach a šprinte 


59. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

 

 

Technické zabezpečenie:

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Termin:

21.05.2016 ( Samstag )  Mitteldistanz und Sprint

22.05.2016 (Sonntag)    Mitteldistanz

 

Wettkampfzentrum:

21.5.2016 Častá - Červený Kameň 48.394578 N, 17.333130 E

22.5.2016 Pezinok - Kučišdorfská dolina 48.325706 N, 17.260022 E

 

Kategorien:

W -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A,

M -12A, -14A, -16A, -18A, -20A, 21-E,B,D, 35-A, 40-A, 45-A, 50-A, 55-A, 60-A, 65-A, 70-A

Verejné kategórie: W -10, M -10, N8, R8, K3 - kondičná, N - náborová 

 

Nennung:

Bis 15. 5. 2016,  an on-line  www.orienteeringonline.net

 

Bankverbindung:

Alle Etapen:

Kategória                                   Do 7.5.2016      Do 15.5.2016

N8, R8, W/M-10, -12, N                 9,- EUR            13,50 EUR

W/M-14, -16, 60-, 65-, 70-, K3     15,- EUR           22,50 EUR

Andere Kategorien                       21,- EUR           31,50 EUR

 

Einzige Etappe:

Kategória                                   Do 7.5.2016       Do 15.5.2016

N8, R8, W/M-10, -12, N                 4,- EUR              6,- EUR

W/M-14, -16, 60-, 65-, 70-, K3      6,- EUR              9,- EUR

Andere Kategorien                      8,- EUR            12,- EUR

 

Klub orientačného behu Sokol Pezinok č.ú. 2922884948/1100, IBAN SK3611000000002922884948, Tatra banka a.s., pobočka Pezinok.

 

Presentation:

21.5.2016  von 8.00 bis 9.00 hod Častá- Červený Kameň in WKZ

 

Unterkunft:

 www.pezinok.sk , www.modra.sk

  

Start 000:

21.05.2016 10:00 (Mitteldistanz)

16:00 hod (Sprint)

22.05.2016 10:00 (Mitteldistanz)

 

Karten:

21.5.2016 Mitteldistanz - mierka 1 : 10 000 E 5 m, autori Dušan Furucz, Pavol Poláček ml., stav apríl 2016 ISOM 2000

                 Sprint - mierka 1:4000 E 2 m autor Dušan Furucz, stav apríl 2016, spracovaná mapa podľa ISSOM 2007

22.5.2016 Mitteldistanz - mierka 1:10 000, stav apríl 2016, autor Ondrej Piják, spracovaná podľa ISOM 2000

 

Organisationskomitee:

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček R1

Hlavný rozhodca: Milan Petrinec R1

Stavba tratí: Vladislav Piják - Mitteldistanz

Pavol Bukovac R3 – Sprint

Jaroslav Piják- Mitteldistanz

 

 

Schvaľovacia doložka:

Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 28.3.2016.

 

 

 

Pavol Poláček                                                   Milan Petrinec

riaditeľ pretekov                                              hlavný rozhodca

 

 

 

 

 

 

 

Akcie dokumentu