Pokyny

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

POKYNY

 

INOV-8 Cup 2016 v orientačnom behu na stredných tratiach a šprinte


59. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

 

 

Technické zabezpečenie


Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

 

Termín

 


21.05.2016 (sobota) na stredných tratiach a šprinte

22.05.2016 (nedeľa) na stredných tratiach

 

Klasifikácia

 

 

 

 

 

 

 


21.05.2016 doobeda – otvorené denné preteky jednotlivcov na stredných tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M21–E,B,D, pre W21-E,B  a pre ostatné kat. A

21.05.2016 poobede – otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť v šprinte

Rankingový koeficient pre kat. M21–E,B,D, pre W21-E,B  a pre ostatné kat. A

22.5.2016 – otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M21–E,B,D, pre W21-E,B  a pre ostatné kat. A

 

Centrum

 


21.5. Častá, Červený Kameň, súradnice 48.394578 N, 17.333130 E

22.5. Pezinok, Kučišdorfská dolina, súradnice 48.325706 N, 17.260022 E

 

Prezentácia21.5.2016 od 8.00 do 9.00 hod Častá, Červený Kameň. Pre tých, čo pretekajú iba v nedeľu je prezentácia 22.5. od 9:00 do 9:15 na zhromaždisku. Detská lúčková trať-prezentácia na štarte trate.

 

Vzdialenosti

 

 

 

 

 


Núdzové ubytovanie – zhromaždisko: 21.5. 15 km

                                                  22.5. 5 km

zhromaždisko – cieľ: 0 m

zhromaždisko – štart: 21.5. stredná trať 400 m modré stužky

                              šprint 200 m modré stužky

                              22.5. stredná trať 1600 m, prevýšenie 20 m, modré stužky

 

Parkovanie

 


Doprava


Parkovisko dňa 21.5. je na oficiálnom parkovisku pred areálom hradu Červený Kameň. 22.5. je parkovisko na lúke, riaďte sa prosím pokynmi usporiadateľov.

 

Usporiadateľ dopravu nezabezpečuje

 

Kategórie

 

 

 

 

 

 


W –12A, –14A, –16A, –18A, –20A, 21– E, B, 35– A, 40– A, 45– A, 50– A, 55– A, 60– A, 65– A,

M –12A, –14A, –16A, –18A, –20A, 21– E, B, D, 35– A, 40– A, 45– A, 50– A, 55– A, 60– A, 65– A, M 70–

Verejné kategórie: W –10, M –10, N8, R8, K3 – kondičná, N – náborová
Kategórie M, W –10 sú jednoduché trate bez stužiek.
Kategórie N8, R8 sú trate s oranžovými stužkami bez doprovodu (N8) alebo s doprovodom (R8).

Detská lúčková trať za dobrovoľný príspevok na zhromaždisku, v sobotu aj v nedeľu.

V prípade nízkeho počtu prihlásených pretekárov, si vyhradzujeme právo na zlúčenie kategórií.

 

Opis terénu

 

 

 

 

 


21.5. Malokarpatský podhorský terén, ľahko prebehnuteľný, veľké množstvo kameňov, balvanov, občasné kamenné polia, terénne detaily, hustá sieť komunikácií, miestami hustý trávnatý podrast. Južná časť areál hradu s priľahlými lúkami a veľmi strmý svah s kamenitým povrchom a množstvom skalných zrázov .

22.5. Malokarpatský ľahko prebehnuteľný, veľké množstvo kameňov, balvanov, terénne detaily, hustá sieť komunikácií, vo viacerých častiach asi 8 rokov starý polom. V niektorých častiach lesa prebieha ťažba dreva.

 

Mapy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21.5.

stredná trať mierka 1 : 10 000 E 5 m, „Pálfiho lesík“, autori Dušan Furucz, Pavol Poláček ml. Stav apríl 2016, spracovaná podľa ISOM 2000.

šprint mierka 1:4000 E 2 m, „Pálfiho hrad“, autor Dušan Furucz. Stav apríl 2016, spracovaná podľa ISSOM 2007, .

22.5.

stredná trať mierka 1:10 000, „U Miša“, autor Ondrej Piják. Stav apríl 2016, spracovaná podľa ISOM 2000.

Mapy nie sú vodovzdorne upravené. Euroobaly budú k dispozícii na štarte. Mapy sa v cieli odovzdávajú do pripravených oddielových tašiek, ktoré budú vydávané vedúcim oddielov po odštartovaní posledného pretekára v šprinte dňa 21.5.2016 a posledného pretekára dňa 22.5.2016.

 

Zvláštne symboly

 

 

 


čierny krúžok, krížik – umelý objekt

zelený krúžok – výrazný strom

hnedý krížik – plošinka

modrý krúžok – studňa

 

Opisy kontrolných stanovíšť

 


Opisy kontrolných stanovíšť sú vytlačené na mape, v priestore centra pretekov budú pripravené opisy KS aj v tlačenej forme ako piktogramy. Slovné opisy KS budú k dispozícii v priestore centra pretekov pre kategórie M-10, W-10, N8, R8, N, na mapách budú iba piktogramy.

 

Štartovné číslaParametre tratí


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pretekári sú povinní nosiť štartové čísla viditeľne umiestnené na hrudi.

 


E1 E2 E3

dĺžka (km) prevýšenie (m) počet ks dĺžka (km) prevýšenie (m) počet ks dĺžka (km) prevýšenie (m) počet ks
K3 2.9 60 12 1.8 30 18 3.3 95 11
M-10 1.7 45 6 1.0 15 12 1.6 15 5
M-12A 2.4 60 9 1.3 20 15 2.2 60 7
M-14A 3.0 85 13 1.3 20 14 3.0 85 10
M-16A 4.1 105 16 2.1 55 22 3.6 125 13
M-18A 3.9 110 18 2.2 70 22 4.4 165 13
M-20A 4.3 140 18 2.6 80 21 5.4 155 19
M21-B 4.3 140 18 2.6 80 21 5.4 155 19
M21-D 4.1 105 16 2.2 60 21 4.8 155 15
M21-E 4.9 145 27 2.9 80 27 7.4 210 21
M35-A 4.3 140 18 2.6 80 21 5.4 155 19
M40-A 4.1 105 16 2.2 70 22 4.8 155 15
M45-A 3.7 115 15 2.2 60 21 4.4 165 13
M50-A 3.9 135 16 2.1 55 22 4.1 160 13
M55-A 3.5 110 14 2.0 40 20 4.0 110 14
M60-A 3.4 90 15 1.8 30 18 3.6 120 14
M65-A 3.0 85 13 1.2 25 16 3.3 95 11
M70-A 2.7 80 12 1.2 25 16 3.3 95 11
N 2.4 60 9 1.3 20 15 2.2 60 7
N8 1.3 35 6 0.8 10 8 1.5 15 5
R8 1.3 35 6 0.8 10 8 1.5 15 5
W-10 1.7 45 6 1.0 15 12 1.6 15 5
W-12 2.4 60 9 1.3 20 15 1.6 30 6
W-14A 2.6 70 10 1.3 20 14 2.2 60 7
W-16A 3.0 85 13 1.8 30 18 3.0 85 10
W-18A 4.1 105 16 2.0 40 20 3.6 125 13
W-20A 3.7 115 15 2.0 40 20 4.1 160 13
W21-B 3.9 135 16 2.0 40 20 4.8 155 15
W21-E 4.3 140 18 2.2 70 22 5.1 170 17
W35-A 3.9 135 16 2.2 60 21 4.8 155 15
W40-A 3.7 115 15 2.1 55 22 4.4 165 13
W45-A 3.5 110 14 2.0 40 20 4.1 160 13
W50-A 3.4 90 15 1.8 30 18 4.0 110 14
W55-A 3.0 85 13 1.2 25 16 3.6 120 14
W60-A 2.7 80 12 1.2 25 16 3.3 95 11
W65-A 2.7 80 12 1.2 25 16 3.3 95 11


Raziaci systém

 

 


 

Sportident pre všetky kategórie okrem detskej lúčkovej trate.

Zapožičanie SI čipu: 2,- EUR/etapa/osoba alebo 4,- EUR/všetky etapy/osoba. Strata alebo nevrátenie SI- čipu: 35,- EUR

 

Štart 000

 


 

 


21.5. stredná trať 10:00

        šprint          16:00

22.5. stredná trať 10:00

Kategórie W –10, M –10, N8, R8, N majú voľný výber štartového času vrámci štartového poľa, t.j. 21.5. stredná:10:00-11:29, 21.5. šprint 16:00-17:30, 22.5. stredná  10:00-12:29.

Detská lúčková trať v sobotu 21.5. 12:00-15:00, v nedeľu 22.5. 11:30-13:30.

Časový limit

 

 


21.5. stredná trať 120 min

        šprint           60 min

22.5. stredná trať 120 min

 

WC a umývanie

 

 

 


WC používajte iba na zhromaždisku dňa 21.5.2016 v priestore hradu a dňa 22.5.2016 prenosné WC na zhromaždisku (všetko mimo značenej cesty na štart a parkovisko je zakázaný priestor!).

Podmienky pre umývanie pretekárov nezabezpečujeme.

 

Stravovanie


V zriadenom bufete v centre pretekov a v reštauračných zariadeniach v okolí.

 

Klubové stany


Na zhromaždisku je priestor na stavbu klubových stanov.

 

Ubytovanie

 

 


Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu v Klubovni OB Sokol Pezinok vo vlastných spacích vakoch
Ďalšie ubytovacie možnosti (podľa vlastného výberu) sú v Pezinku a okolí, pozri www.pezinok.sk alebo www.modra.sk

 

Destký kútik


Oba dni k dispozícii na zhromaždisku.

 

Ceny

 


Prví traja pretekári v každej kategórii (rozhoduje súčet časov z troch etáp) obdržia spomienkové ceny.

 

Zdravotná služba


Je zabezpečená v cieli.

 

Informácie


e-mail: prihlasky.spe@gmail.com

 

Upozornenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Preteky dňa 21.5.2016 prebiehajú bez vylúčenia automobilovej dopravy. Dbajte na pokyny usporiadateľskej služby. Prechádzajte cestu iba v určenom priestore. V priestore sú zároveň Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky 3. a 4. kolo Európskeho pohára v presnej Orientácii (ECTO) 1. a 2. kolo Slovenského pohára PreO.

 

Pri pretekoch v šprinte upozorňujeme na značku 521.1 nepriechodný múr, značku č. 524 nepriechodný plot alebo zábradlie, značku 525 prechod, značku č. 528.1 oblasť zakázaného vstupu.

Od 14.30 hod je zakázaný priestor v celom areáli hradu, lúk, okrem zhromaždiska a cesty na štart. Dodržujte pravidlá fair play.

 

Dňa 22.5.2016 celý priestor mimo značenej cesty na štart a parkoviska je zakázaný priestor!

 

V priestoroch hradu sa koná podujatie „Otvorené pivnice na sv. Urbana“. Bližšie informácie www.mvc.sk.

 

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

 

Predpis


Preteká sa podľa pravidiel OB a súťažného poriadku.

 

Jury

 


Ustanoví sa v deň štartu pretekov. Námietku resp. protest je možné podať v súlade s Pravidlami OB.

 

Funkcionári

 

 

 

 


Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček R1

Hlavný rozhodca: Milan Petrinec R1

Stavba tratí: Vladislav Piják – stredná trať sobota

Pavol Bukovac R3 – šprint

Jaroslav Piják – stredná trať nedeľa

 

 

 

Pavol Poláček

riaditeľ pretekov

Milan Petrinec

hlavný rozhodca