Navigácia
 

Protokol

 

PROTOKOL

Národných rebríčkových pretekov v šprinte, strednej a dlhej trati

v orientačnom behu


55. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok


Usporiadateľ:

Slovenský zväz orientačných športov


Technické zabezpečenie:

Klub orientačného behu Sokol Pezinok


Dátum:

2.06.2012 (sobota - dopoludnia) Národné rebríčkové preteky na strednej trati

2.06.2012 (sobota - popoludní) Národné rebríčkové preteky v šprinte

3.06.2012 (nedeľa) Národné rebríčkové preteky na dlhej trati v OB

Zhromaždisko:

2.6.2012 Budmerice

3.6.2012 Základná škola Častá

 

Klasifikácia:

2.06.2012 (dopoludnia) - otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, zvyšné kategórie okrem N8, R8, M10, W10, K3 a N – koef. A, C

2.06.2012 (popoludní) - otvorené denné preteky jednotlivcov šprinte s  určeným poradím kontrolných stanovíšť

Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, zvyšné kategórie okrem N8, R8, M10, W10, K3 a N – koef. A, C

3.06.2012 - otvorené denné preteky jednotlivcov na klasickej trati s určeným poradím kontrolných stanovíšť
Rankingový koeficient pre kat. M,W 21 – E, B, D, zvyšné kategórie okrem N8, R8, M10, W10, K3 a N – koef. A, C

Opis terénu:

šprint: park s detailami a umelými objektmi, lúky a lesopark, parkové a poľné cesty a chodníky, v lesoparku sa vyskytuje nepríjemný podrast, terén rovinatý, občas prerušený terénnymi detailmi. Odporúčame dlhé nohavice. Zastúpenie asfaltu-len minimálne na cestách a chodníkoch- 10percent, lúky 40 percent, lesopark 50 percent, les väčšinou vysoký prehľadný. Územím pretekal potok, v okolí potoka pôdnou eróziou spôsobené detaily.

Upozornenie : nebezpečné územia boli ohradené a vyznačené žltými fáborkami !!!!

stredná trať: terén rovinatý, prevažne vysoký dobre priebežný les, asi na 30 percentách podrast, 10 percent lúka, miestami detaily,stredne hustá, prevažne obdĺžniková sieť ciest a chodníkov.priesekmi zaznačenými v mape väčšinou neviedli chodníky,

dlhá trať: malokarpatský podhorský terén, dobre priebežný, veľké množstvo kameňov, balvanov, občasné kamenné polia, terénne detaily, hustá sieť komunikácií. Južná časť areál hradu s priľahlými lúkami a veľmi strmý svah s kamenitým povrchom a množstvom skalných zrázov . V strednej časti prebiehala intenzívna ťažba dreva, občasné rúbaniská, východná časť terénne detaily, vinohrady a intravilán obce. V severozápadnej časti sa nachádzali dve 40 m hlboké priepasti – zvyšky po banskej činnosti.


Mapa:

2.6.2012 stredná trať 1:10 000, "Lindava", E 5 m, stav máj 2012, nebola

vodovzdorne upravená. Veľkosť A4, autor Michal Tomašovič

Šprint : „Gidra“ 1: 5000, E 5 m, nebola

vodovzdorne upravená, veľkosť A4, autor Michal Tomašovič

3.6.2012 klasická trať „Pálffyho les“ 1:10 000 E 5 m, nebola

vodovzdorne upravená, veľkosť A4, autor Martin Piják


Vyhlásenie výsledkov:

3.6. 2012 o 13:00 v centre pretekov spolu za oba dni. Prví traja pretekári obdržali drobné ceny.


Priebeh pretekov:

Preteky prebehli za teplého, slnečného počasia. Počas pretekov neprišlo k závažnému úrazu. Drobné zranenia boli ošetrené lekárkou na mieste zhromaždiska po oba dni. K protestu neprišlo .Usporiadatelia pri výsledkoch použili Pravidlá orientačného behu znenie článku 17.13 odsek 2.

Držiteľom putovného 55. ročníka „ Pohára oslobodenia mesta Pezinok“ sa stali pretekári Rapidu Bratislava


Poďakovanie:

Organizátori ďakujú za pomoc Mgr. Oliverovi Solgovi- primátorovi mesta Pezinok, p. Stanislavovi Jablonovskému,starostovi obce Častá, p. Jozefovi Savkuljakovi starostovi obce Budmerice, sponzorom, priateľom za pomoc pri organizácii 55. ročníka Pohára oslobodenia mesta Pezinok v orientačnom behu


Funkcionári pretekov

:

riaditeľ pretekov Pavol Poláček RI

hlavný rozhodca Miloslav Nemček RI,

stavba tratí Pavol Bukovac, Lenka Jablonovská, Michal TomašovičPavol Poláček                     Miloslav Nemček

riaditeľ pretekov                  hlavný rozhodca

Akcie dokumentu