Navigácia
 

Pokyny

 

POKYNY

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

3. kolo Oblastného rebríčka 2013

 

56. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

 

Organizátor: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Špecifikácia
pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým razením SportIdent.

 

Hodnotenie oddielov: Víťaz v kategórii bude mať počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených pretekárov v danej

kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie umiestnenie bude mať o 1 bod menej,

posledný hodnotený pretekár v kategórii získa 1 bod.

Počet pretekárov nie je obmedzený. Víťazný oddiel získa špeciálnu cenu – Pohár oslobodenia mesta Pezinok.

 

Dátum a štart: 8. 5. 2013 (streda), štart s voľným výberom štartového času 10:30-11:30.

 

Zhromaždisko: Pezinok- Pinellova nemocnica- futbalové ihrisko

 

Raziaci systém: Sport Ident, za požičanie SI čipu úhrada =2,- €

Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada =30,- €


Predpis: Preteká sa podľa platných pravidiel OB a súťažného poriadku vydaných SZOŠ.

 

Trate: M/W-10R, M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-18, M/W 19-, M/W 45-, M/W 55-, K-3, Nábor

 

Vzdialenosti: parkovisko – zhromaždisko (centrum pretekov) 600m

                     centrum pretekov – cieľ 0 m

                     centrum pretekov – štart: 1000 m prevýšenie 20 m


Parkovisko: Parkovanie je možné iba na parkovisku pred nemocnicou Philippa Pinela


Opis terénu: Typický malokarpatský, kopcovitý s množstvom terénnych tvarov,

ciest, kameňov po vinohradníckej činnosti, sporadicky množstvo popadaných stromov po víchrici,

nebezpečné skalné zrázy sú ohraničené v teréne žltými stužkami.!!!

 

Zakázaný priestor:Všetko okrem zhromaždiska a značenej cesty na štart.


Značenie v teréne: Zhromaždisko – Štart: modré stužky

                                Posledné KS – Cieľ: červenobiele stužky

                               Stužkové trate: oranžové stužky


Mapa: 1:10 000, "Konik", E 5 m, stav máj 2011, nie je vodovzdorne upravená. Veľkosť A4, autor Štefan Noga.

 

Opisy KS: budú k dispozícii vo forme piktogramov na zhromaždisku.

 

Iné symboly: čierny krížik -ohnisko na táborisku,

                      čierny krúžok – umelý objekt, socha

                      zelený krúžok-výrazný strom


Štart „00“: štart s voľným výberom štartového času 10:30-11:30. Detská trať o 12.00 hod.

 

Dĺžky tratí / prevýšenie (v metroch):
M 19 8,0 km 265 m

W 19, M 18, M 45 5,7 km 160 m

M 14, W 14, W 55 , K 2,8 km 90 m

M 12, W 12, N 1,9 km 60 m

W 18, W 45, M 55 4,5 km 120 m

M 10, M 10 R. W 10, W 10 R 1,4 km 45 m

 

Vyhlásenie výsledkov: 8.5.2013 o 13:30 v centre pretekov. Prví traja pretekári obdržia drobné ceny.

Víťazný oddiel získa špeciálnu cenu – Pohár oslobodenia mesta Pezinok 2013


Umývanie: v potoku

WC iba v priestore zhromaždiska

 

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné

pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Preteky prebiehajú v CHKO Malé Karpaty dodržujte návštevný poriadok.

Centrum pretekov je v areáli Pinellovej nemocnice -dodržujte návštevný poriadok.

 

 

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov Pavol Poláček RI

stavba tratí Pavol Bukovac, Lenka Jablonovská

 

 

Pavol Poláček

riaditeľ pretekov

 

 

 

Akcie dokumentu