Navigácia
 

Propozície

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

3. kolo Oblastného rebríčka 2013

56. ročník Pohára oslobodenia mesta PezinokOrganizátor: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Špecifikácia pretekov: Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým razením Sport Ident.

 

Hodnotenie oddielov:

Víťaz v kategórii bude mať počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených pretekárov v danej

kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie umiestnenie bude mať o 1 bod menej,

posledný hodnotený pretekár v kategórii získa 1 bod. Počet pretekárov nie je obmedzený.Víťazný oddiel získa špeciálnu cenu – Pohár oslobodenia mesta Pezinok

 


Dátum a štart: 8. 5. 2013 (streda),
štart s voľným výberom štartového času 10:30-11:30.

 

Zhromaždisko: Pezinok- Pinellova nemocnica- futbalové ihrisko


Raziaci systém:
Sport Ident, za požičanie SI čipu úhrada =2,- €

Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada =30,- €

 

Prihlášky: Prihlasujte sa do 2. 5. 2013, pomocou on-line systému na www.orienteeringonline.net . Prihlášky a zmeny po tomto termíne iba e-mailom na adrese prihlasky.spe@gmail.com za prirážku 50% štartovného, platia až po spätnom potvrdení. Prihlášky na mieste s prirážkou 100% štartovného.

 

Kategórie: M/W-10R, M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-18, M/W 19-, M/W 45-, M/W 55-, K-3, Nábor

 

Štartovné: 

M,W-10R, -10, -12, -14, =3,-€,

M,W-18, 19-, 45-, 55-, N, K3 =4,-€

Platba Klub orientačného behu Sokol Pezinok číslo účtu 2922884948/1100 Tatra banka.

Dodatočné prihlášky po termíne za prirážku 50% štartovného. Dodatočné prihlášky pri prezentácii za prirážku 100% štartovného.

 

Prezentácia: 8. 5. 2013, od 9:00 -10:00 v mieste zhromaždiska. Príďte prosím včas, po 10:00 nebudeme schopní a ochotní spracovávať žiadne zmeny v prihláškach.

 

Mapa: “Konik”, M = 1:10 000, E = 5 m, stav 05/2011, rozmer A4, (297x210 mm), mapy nebudú vodovzdorne upravené.

 

Funkcionári: riaditeľ pretekov: Pavol Poláček R1

stavba tratí: Lenka Jablonovská

hlavný rozhodca: Veronika Vachová

 

Vyhodnotenie: Vyhlásenie výsledkov 13:30 .

Prví traja v  kategórii do M,W -14 dostanú drobnú vecnú cenu. ostatné kategórie iba víťazi

Víťazný oddiel získa špeciálnu cenu – Pohár oslobodenia mesta Pezinok

 

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ.

 

Informácie: riaditeľ pretekov na e-mail:palopolacekst@gmail.com, prípadne telefonicky: 0908 930 360

 

Poznámky: Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť, bez nároku

na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Preteky prebiehajú v CHKO Malé Karpaty dodržujte návštevný poriadok.

Centrum pretekov je v areáli Pinellovej nemocnice -dodržujte návštevný poriadok.

 

 

Pavol Poláček

riaditeľ pretekov

 

 

Akcie dokumentu