Navigácia
 

Pokyny

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

11. kolo Oblastného rebríčka 2014

 

57. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

 

Organizátor:

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Špecifikácia pretekov:

Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na skrátenej trati (cca 70% dlhej trate)

 

Zhromaždisko:

Častá- Základná škola (!!! pozor zmena z predošlého:Častá-amfiteáter!!!)

 

Prezentácia:

4. 5. 2014 (nedeľa), od 9.00 h. do 10.15h. v mieste zhromaždiska. Prosím buďte ohľaduplní a príďte včas tak, aby sme 10:15 mohli prezentáciu ukončiť.

 

Štart:

4. 5. 2014 (nedeľa), štart 11.00-12.15 hod. Voľný výber štartového času s nasledovným obmedzením: kategórie M-12, W-12, W-14, W-18, M19-, M55-, Open môžu štartovať iba v párnej minúte (00, 02, ...), kategórie M-14, M-18, W19-, M45-, W45-, W55-, K3 iba v nepárnej minúte (01, 03, ...), kategórie M-10, W-10, RD v každej minúte bez obmedzenia. Štartový čas pretekára sa zaznamenáva orazením štartovacej "kontroly".

 

Kategórie:

M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-18, M/W 19-, M/W 45-, M/W 55-, Open-nenáročná trať pre začiatočníkov, RD-dieťa s doprovodom, K3-kondičná cca 3,5km

 

Raziaci systém:

Sport Ident.

 

Mapa:

“Pállfyho les”, M = 1:10 000, E = 5 m, stav 05/2012 s čiastočnou aktualizáciou 4/2014, rozmer A4, (297x210 mm), mapy nebudú vodovzdorne upravené, na štarte budú k dispozícii euroobaly.

 

Terén:

malokarpatský podhorský terén, dobre priebežný, veľké množstvo kameňov, balvanov, občasné kamenné polia, terénne detaily, hustá sieť komunikácií. Odporúčame prekrytie celých dolných končatín vzhľadom na veľa podrastu (tráva, žihľava) v priestore pretekov.

 

Parametre tratí:

Kategória: dĺžka, prevýšenie

RD (dieťa s doprovodom): 1.4km, 70m

M-10: 1.4km, 70m

W-10: 1.4km, 70m

M-12: 2.5km, 120m

W-12: 2.5km, 120m

M-14: 3.1km, 120m

W-14: 2.5km, 120m

M-18: 5.8km, 235m

W-18: 4.9km, 230m

M19-: 8.6km, 310m

W19-: 5.8km, 235m

M45-: 5.8km, 235m

W45-: 3.1km, 120m

M55-: 4.9km, 230m

W55-:  3.1km, 120m

Open(orientačne ľahšia trať pre začiatočníkov): 2.5km, 120m

K3(kondičná bez rozdielu pohlavia a veku pre skúsených pretekárov): 3.1km, 120m

 

Opisy kontrol:

Budú k dispozícii na zhromaždisku aj na mape vo forme piktogramov. Pre M-10, W-10, RD aj slovné popisy na zhromaždisku.

 

Upozornenia:

  • Popri ceste medzi Častou a Červeným Kameňom prebiehajú výkopové práce, preto je zakázaný prebeh cez túto cestu mimo vyznačeného miesta na mape. Na mieste budú 2 organizátori usmerňujúci dopravu pre bezproblémový prebeh pretekárov. Týka sa to kategórií M-18, M19-,W19-, M45-, cesta je v južnej časti mapy.
  • Občerstvovacia stanica sa nachádza na ks č.40.
  • Mapy sa v cieli neodovzdávajú, prosím dodržiavajte zásady fair-play a neukazujte trate pretekárom, ktorí ešte neodštartovali.

 

Limit:

120min

 

Vzdialenosti:

parkovanie-zhromaždisko 50-300m

zhromaždisko-štart 250m, modré fáborky

zhromaždisko-cieľ 0m

 

WC, šatne:

Usporiadateľ nezabezpečuje šatne, WC bude k dispozícii v budove školy v priestore zhromaždiska.

 

Hodnotenie oddielov:

Víťaz v kategórii bude mať počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených pretekárov v danej kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie umiestnenie bude mať o 1 bod menej, posledný hodnotený pretekár v kategórii získa 1 bod. Počet pretekárov nie je obmedzený.

Víťazný oddiel získa špeciálnu cenu – Pohár oslobodenia mesta Pezinok

 

Vyhodnotenie:

Vyhlásenie výsledkov cca 13.30 hod.

Prví traja v  kategóriách RD, M,W-10, M,W-12, M,W -14 dostanú drobnú vecnú cenu. Ostatné kategórie iba víťazi.

Víťazný oddiel získa špeciálnu cenu – Pohár oslobodenia mesta Pezinok

 

Iné: V deň konania pretekov je vstup do múzea Hrad Červený kameň zdarma, keďže ide o prvú nedeľu v mesiaci. Viac info na stránke www.hradcervenykamen.sk.

 

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ.

 

Informácie o preteku:

riaditeľ pretekov na e-mail:palopolacekst@gmail.com, prípadne telefonicky: 0908 930 360

 

Funkcionári:

riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

stavba tratí: Ivan Oravec

hlavný rozhodca: Veronika Vachová

 

Poznámka:

Preteky prebiehajú v CHKO Malé Karpaty, prosím dodržujte návštevný poriadok.

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

 

 

 

Pavol Poláček

riaditeľ pretekov

 

Veronika Vachová

hlavný rozhodca

 

 

 

Akcie dokumentu