Navigácia
 

Propozície

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

11. kolo Oblastného rebríčka 2014

 

57. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

 

Organizátor:

 Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Špecifikácia pretekov:

 Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na skrátenej trati (cca 70% dlhej trate)

 

Hodnotenie oddielov:

Víťaz v kategórii bude mať počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených pretekárov v danej kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie umiestnenie bude mať o 1 bod menej, posledný hodnotený pretekár v kategórii získa 1 bod. Počet pretekárov nie je obmedzený.

Víťazný oddiel získa špeciálnu cenu – Pohár oslobodenia mesta Pezinok

 

Dátum a štart:

4. 5. 2014 (nedeľa), štart 11.00-12.15 hod. Voľný výber štartového času s obmedzením pre zachovanie intervalu 2-3min medzi pretekármi na rovnakej trati, bude upresnené v pokynoch, RD a MW-10 bez obmedzenia.

 

Zhromaždisko:

Častá- amfiteáter

 

Raziaci systém:

Sport Ident, za požičanie SI čipu úhrada =2,- €. Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada =30,- €

 

Prihlášky:

Do 29. 4. 2014 cez on-line systém www.orienteeringonline.net. Prihlášky a zmeny po tomto termíne iba e-mailom na adrese: prihlasky.spe@gmail.com, platia až po spätnom potvrdení.

 

Kategórie:

M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-18, M/W 19-, M/W 45-, M/W 55-, Open-nenáročná trať pre začiatočníkov, RD-dieťa s doprovodom, K3-kondičná cca 3,5km

 

Štartovné:

Pri prihláške do 29.4.2014 vrátane:

Open, RD, M,W-10, -12, -14 =2,-€,

M,W-18, 19-, 45-, 55-, K3 =4,-€

Každý 25. prihlásený z jedného klubu štartovné zdarma!

 

Pri prihláške po 30.4.2014 vrátane:

Open, RD, M,W-10, -12, -14, Open, RD =3,-€,

M,W-18, 19-, 45-, 55-, K3=6,-€

 

Prosím štartovné uhraďte vopred na účet Klub orientačného behu Sokol Pezinok 2922884948/1100. Ak to nie je možné, je možná platba pri prezentácii.

 

Prezentácia:

4. 5. 2014, od 9.00 h. do 10.15h. v mieste zhromaždiska. Prosím buďte ohľaduplní a príďte včas tak, aby sme 10:15 mohli prezentáciu ukončiť.

 

Mapa:

“Pállfyho les”, M = 1:10 000, E = 5 m, stav 05/2012, rozmer A4, (297x210 mm), mapy nebudú vodovzdorne upravené.

 

Terén:

malokarpatský podhorský terén, dobre priebežný, veľké množstvo kameňov, balvanov, občasné kamenné polia, terénne detaily, hustá sieť komunikácií. Odporúčame prekrytie celých dolných končatín vzhľadom na veľa podrastu (tráva, žihľava) v priestore pretekov.

 

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel OB a platného súťažného poriadku SZOŠ.

 

Vyhodnotenie:

Vyhlásenie výsledkov cca 13.30 hod.

Prví traja v  kategóriách RD, M,W-10, M,W-12, M,W -14 dostanú drobnú vecnú cenu. Ostatné kategórie iba víťazi.

Víťazný oddiel získa špeciálnu cenu – Pohár oslobodenia mesta Pezinok

 

Iné: V deň konania pretekov je vstup do múzea Hrad Červený kameň zdarma, keďže ide o prvú nedeľu v mesiaci. Viac info na stránke www.hradcervenykamen.sk.

 

Informácie o preteku:

riaditeľ pretekov na e-mail:palopolacekst@gmail.com, prípadne telefonicky: 0908 930 360

 

Funkcionári:

riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

stavba tratí: Ivan Oravec

hlavný rozhodca: Veronika Vachová

 

Poznámka:

Preteky prebiehajú v CHKO Malé Karpaty, prosím dodržujte návštevný poriadok.

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a  na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

 

 

 

Pavol Poláček

riaditeľ pretekov

 

Veronika Vachová

hlavný rozhodca

 

 

Akcie dokumentu