Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Limbašský Valentín Propozície

Propozície

 

Limbašský Valentín

4.kolo zimnej ligy oblasti Západ

 

Dátum: 11.2.2012

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Centrum: Hotel Gaudium Garni, Potočná 3, Limbach

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na parkovej trati

Kategórie: M,W –10; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45–; Open, RD, Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

Prihlášky: do 6.2.2012 na e-mail kupko.dikej@gmail.com, prihláška e-mailom bude akceptovaná až po jej spätnom potvrdení.

Štartovné: MW –18, 19 až 45– 4 €

                 Open, M, W–10 a 14 2 €

                 Rodičia s deťmi 1 €

Štart: 13.00 -14.00 hod ľubovoľný

Prezentácia: 12.00 – 13.00 v mieste pretekov

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie € 2 za kus, v prípade nevrátenia € 30

Mapa: 1 : 5000, autor Michal Tomašovič, stav február 2012

Terén: Mestská zástavba

Stavba tratí: Jaroslav Piják

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

Vyhlásenie výsledkov: cca 15.00 hod

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

V priestore centra je zakázané používať bežecké topánky s klincami !!!!
Akcie dokumentu