Navigácia
 

Pokyny

 

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava


Majstrovstvá SR v orientačnom behu 2013 na dlhých tratiach

Majstrovstvá SR v orientačnom behu 2013 štafiet


 

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Termín: 5.-6.10.2013

 

Klasifikácia pretekov:

5.10.2013– sobota

Majstrovstvá SR na dlhých tratiach a verejné preteky. Denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhých tratiach, s určeným poradím kontrolných stanovíšt.

6.10.2013 – nedeľa

Majstrovstvá SR štafiet. Denné, otvorené preteky 3-členných štafiet v orientačnom behu, s určeným poradím kontrolných stanovíšt.V kategóriách M -14, W -14 pretekajú dvojčlenné štafety.

 

Centrum: Dubová- Fúgelka

 

Kategórie:

Sobota 5.10.2013

Majstrovské kategórie:M -14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-, M 60-, M 65-, M 70, W -14, W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-, W 60

Nemajstrovské kategórie: N -8, R -8, M -10, M -12, W -10, W -12, K3 , M 21-C, obrázková trať v priestore zhromaždiska

 

Nedeľa 6.10.2013

Majstrovské kategórie: M -14, M -18, M 19-, M 35-, M 45- , W-14, W -18, W 19-, W 35-, W 45-

Nemajstrovské kategórie: OPEN-trojčlenná štafeta (bez rozdielu pohlavia, veku i klubovej príslušnosti), obrázková trať v prietore zhromaždiska

 

Ubytovanie: Usporiadateľ zabezpečuje núdzové ubytovanie v centre 3€/osoba, alebo lôžko 8 €/osoba v centre pretekov s obmedzenou kapacitou lôžok.

 

Prezentácia: 5.10.2013 od 9:00 do 10:00 v centre pretekov. Prosím naplánujte svoj príchod s predstihom-tak, aby o 10:00 mohla byť prezentácia ukončená.

Na preteky štafiet použite prihlasovací formulár, ktorý treba odovzdať najneskôr 5.10.2013 do 16.30 hod. !!! Obrázková trať na štarte tejto trate v priestore zhromaždiska.

 

Parkovisko: v okolí zhromaždiska- dbajte na pokyny usporiadateľov

 

Vzdialenosti:

Platné pre obidva dni

Parkovisko – zhromaždisko 0-300 m

Zhromaždisko – prezentácia 0 m

Zhromaždisko – cieľ 0 m

 

Zhromaždisko – štart sobota 700 m,prevýšenie 20 m, modrobiele fáborky

Zhromaždisko – štart nedeľa 0 m

Zhromaždisko sa nachádza na otvorenej lúke,možno použiť klubové stany.

Na zhromaždisku je zabezpečené WC a sprchy.

Je zakázané pohybovať sa v priestore rekreačného zariadenia Fúgelka v klincovej obuvi !!!!!

 

Zakázaný priestor: V sobotu 5.10.2013 je zakázané sa pohybovať všade okrem parkoviska a zhromaždiska a cesty na štart.

 

Stravovanie: Bufet v centre a v reštauráciách na okolí.

 

Občerstvenie: Na trati voda a v cieli voda


Raziaci systém: Sportident. Zapožičanie SI – čipu 2€ na deň/osoba. Nevrátenie čipu alebo strata 30€. Požiadavku na požičanie čipu prosím uveďte vopred (ak ste tak neurobili v prihláške), inak nevieme garantovať, že budeme mať pre vás k dispozícii čip na požičanie.

Mapa:

Sobota 1:15 000 pre kat. M20, M21, M35, W21, format A4

1:10 000 pre ostatné kategórie, formát A3

Nedeľa 1:10 000 , format A4

Autor mapy : Michal Tomašovič- stav september 2013

Mapy sú vodovzdorne upravené. Obidva dni sa mapy po dobehu odovzdávajú do pripravených tašiek a po pretekoch v nedeľu sa vydajú vedúcim klubov.

 

Opis terénu: stredne zvlnený terén nachádzajúci sa v okolí vrchu Kukla v nadmorskej výške 480 - 564 m.n.m, čistý malokarpatský dubovo-bukový les, s oblasťami sezónneho podrastu (tráva) a občasnými pozostatkami po víchrici (polom, rúbaniská, vývraty). Hustá sieť lesných komunikácií. V celom priestore sa nachádza väčšie množstvo kamenných útvarov (kamene, kamenné polia) a plytkých rýh.

 

Dĺžky tratí:

Sobota 5.10.2013

Kategória

dĺžka (km)

prevýšenie (m)

počet ks

N-8, R-8

1,2

35

4

M-10, W-10

1,8

25

5

W-12

1,8

25

5

M-12

2,6

50

6

W-14

2,6

50

6

M-14

2,8

60

7

W-16

2,8

60

7

M-16

4,5

125

14

W-18

4,5

125

14

M-18

5,9

200

11

W-20

7,9

290

15

M-20

7,9

290

15

W21-

7,9

290

15

M21-

12,9

550

24

M21-C

5,9

200

11

W35-

5,9

200

11

M35-

7,9

290

15

W40-

5,4

185

11

M40-

6,7

190

13

W45-

4,5

125

14

M45-

5,4

185

11

W50-

3,5

90

10

M50-

5,4

185

11

W55-

3,5

90

10

M55-

4,5

125

14

W60-

3,1

65

8

M60-

3,5

90

10

M65-

3,1

65

8

M70-

3,1

65

8

K3

3,1

65

8

 

Nedeľa 6.10.2013

Kategória

dĺžka (km)

prevýšenie (m)

počet ks

W-14

2,9

100-105

8

M-14

3,5

150

11

W-18

4,3-4,6

185-195

13

M-18

4,7-5,0

200-220

12-13

W19-

4,5-5,4

220-270

14-15

M19-

6,0-6,9

250-320

15-16

W35-

3,2-3,9

140-155

11-12

M35-

4,1-5,5

200-255

10-12

W45-

2,5-3,2

120-145

10-12

M45-

3,2-3,9

140-155

11-12

OPEN

4,2-4,4

185-190

14-15

V kategóriách W19-, M19-, W35-, M35-, W45-, M45- je druhý úsek výrazne kratší.


Stavba tratí:

Sobota 5.10. František Libant ml.

Nedeľa 6.10. Lukáš Barták, R3

 

Piktogramy: Opisy kontrol budú vytlačené na mapách a na dlhú trať budú k dispozícii aj na zhromaždisku.

 

Štart:

Sobota 5.10.2013

štart 00:00 o 11:00 hod
Štart N-8, R-8, W-10, M-10 - voľný výber štartovného času, štartový čas bude poznačený na štarte a dodatočne nahraný do systému.

Obrázková trať v priestore zhromaždiska od 13:00

 

Nedeľa 6.10.2013

štart prvých úsekov od 9:00 hod podľa rozpisu nižšie

9:00 – M19-, M35 -, W 35-

9:10 - W-18, W 19-, M-18, M45 –

9:20 – M-14,W -14, W 45-, Open

Obrázková trať v priestore zhromaždiska od 10:00


Upresnenie k štafetám:

Odovzdávka štafiet prebieha dotykom ruky vo vyznačenom koridore,mapu si vybiehajúci pretekár berie sám. Usporiadateľ nehlási pribiehajúcich pretekárov, každý si musí sledovať prechod pretekára cez divácku kontrolu. Od diváckej kontroly do cieľa predpokladáme čas cca 5-10 mi. Poradie po dobehnutí do cieľa určuje cieľový rozhodca podľa prebehnutia cieľovej čiary.

 

Predpokladaný čas víťazov: V zmysle Pravidiel SZOŠ.

 

Časový limit:

Sobota: 180 min

Nedeľa: 150 min

 

Ceny: Medaily, diplomy a vecné ceny prví traja v každej kategórii. Verejné preteky prví traja vecné ceny

 

Štartovné čísla:

Pretekári sú povinní nosiť viditeľne pridelené štartovné číslo na hrudi.

V pretekoch štafiet sú jednotlivé úseky odlíšené číslom:

Prvý úsek – 101-199

Druhý úsek - 201-299

Tretí úsek – 301-399

 

Vyhlásenie výsledkov:

Sobota cca 16:00

Nedeľa cca 13:00

 

Zdravotná služba: po oba dni v priestore cieľa

 

Vyhlásenie: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.

 

Námietky a protesty: Hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- Eur


Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov Pavol Poláček, R1

Hlavný rozhodca Daniel Kuna, R1

 

 

 

Akcie dokumentu