Navigácia
 

Propozície

Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Majstrovstvá SR v orientačnom behu 2013 na dlhých tratiach 
Majstrovstvá SR v orientačnom behu 2013 štafiet 

 
Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok
 
Termín: 5.-6.10.2013
 
Klasifikácia pretekov:
5.10.2013– sobota 
Majstrovstvá SR na dlhých tratiach a verejné preteky 
Denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientacnom behu na dlhých tratiach, s určeným poradím kontrolných stanovíšt. 
6.10.2013 – nedeľa 
Majstrovstvá SR štafiet 

Denné, otvorené preteky 3-členných štafiet v orientačnom behu, s určeným poradím kontrolných stanovíšt. 
V kategóriách M -14, W -14 pretekajú dvojčlenné štafety.
 
Centrum: Dubová- Fúgelka
 
Kategórie: Sobota 5.10.2013
Majstrovské kategórie: 
M -14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-, M 60-, M 65-, M 70

W -14, W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-, W 60
 
Nemajstrovské kategórie: 
N -8, R -8, M -10, M -12, W -10, W -12, K3 – kondičná trať v dĺžke cca 3 km, M 21-C (cca 5-6 km) 

Nedeľa 6.10.2013

Majstrovské kategórie: 
M -14, M -18, M 19-, M 35-, M 45- 
W-14, W -18, W 19-, W 35-, W 45-
Nemajstrovské kategórie: 
OPEN -trojčlenná štafeta (bez rozdielu pohlavia, veku i klubovej príslušnosti) 
 
Predpokladaný čas víťazov: V zmysle Pravidiel SZOŠ.
 
Prihlášky: Do 22.9.2013 cez http://www.orienteeringonline.net prípadne e-mailom na: prihlasky.spe@gmail.com. Prihláška cez e-mail platí až po spätnom potvrdení. Prihlášky po termíne podľa možnosti usporiadateľa so 100 % prirážkou. 
V prihláške uveďte meno, kategóriu, registračné číslo, SI – kód alebo požiadavku na prenájom čipu a tiež prípadnú požiadavku na ubytovanie a stravu.
 
Ubytovanie: Usporiadateľ zabezpečuje núdzové ubytovanie v centre 3€/osoba, alebo lôžko 8 €/osoba v centre pretekov s obmedzenou kapacitou lôžok. Vzhľadom na obmedzené kapacity je rezerváciu ložka potrebné urobiť e-mailom na prihlasky.spe@gmail.com, platí až po potvrdení. Iné možnosti na www.pezinok.sk a www.modra.sk.
 
Prezentácia: 5.10.2013 od 9:00 do 10:00 v centre pretekov 

Štart:

 

  • V sobotu o 11:00 hod
  • V nedeľu o 9:00 hod

 

Štartovné:

 

MMSR dlhá trať:

N -8, R -8, M/W -10, M/W-12 ........ 4 € 
M/W-14, M/W 60-, M65-, M70-, K3, M 21C ............ 6 € 
Ostatné kategórie ............................ 8 € 
 
Štafety: 
M/W -14 ............................... 10 € 
OPEN ............................... 15 € 
ostatné kategórie ..................  18 €
 
Platbu zasielať na účet Klubu orientačného behu Sokol Pezinok č.ú. 2922884948/1100. Do správy pre prijímatela uveďte oddiel.
 
Stravovanie: Bufet v centre a v reštauráciách na okolí. V centre pretekov je možnosť objednať do termínu prihlášok večeru v sobotu a v nedeľu raňajky v sume 5 €.

 
Občerstvenie: Na trati voda a v cieli voda
 
Mapa: 

  • Sobota 1:15 000 (pre kat. M20E, M21E, M35E, W21E), ostatné kategórie mierka mapy 1:10 000 – dlhá trať, formát A4 
  • Nedeľa 1:10 000 A4 

 

Autori: Tomašovič Michal, stav jún 2013 
 
Opis terénu: Karpatský, kopcovitý prevažne dobre priebežný čistý les. Cestná sieť strednej hustoty. 
 
Raziaci systém: Sportident. Zapožičanie SI – čipu 2€ na deň/osoba. Nevrátenie čipu alebo strata 30€.
 
Ceny: Medaily, diplomy a vecné ceny prví traja v každej kategórii. Verejné preteky prví traja vecné ceny. 

 

Funkcionári:
  • Riaditeľ pretekov Pavol Poláček., R1 
  • Hlavný rozhodca Daniel Kuna, R1 
  • Stavba tratí František Libant ml.  5.10.2013, Lukáš Barták, R3, 6.10.2013 

Schvaľovacia doložka: Propozície boli schválené Sekciou OB dňa 19.8.2013
 
Upozornenie: Vydaním týchto propozícií je priestor Kukla, Medvedia skala, Vampírka vyhlásený za zakázaný.
 
Vyhlásenie: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. 

Riaditeľ pretekov Pavol Poláček, R1 

Hlavný rozhodca Daniel Kuna, R1
 
Akcie dokumentu