Navigácia
 

Protokol

Protokol


Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava


Majstrovstvá SR v orientačnom behu 2013 na dlhých tratiach

Majstrovstvá SR v orientačnom behu 2013 štafiet

 

 

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

 

Termín: 5.-6.10.2013

 

 

Klasifikácia pretekov:

5.10.2013– sobota Majstrovstvá SR na dlhých tratiach a verejné preteky

Denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu na dlhých tratiach, s určeným poradím kontrolných stanovíšt.

6.10.2013 – nedeľa Majstrovstvá SR štafiet

Denné, otvorené preteky 3-členných štafiet v orientačnom behu, s určeným poradím kontrolných stanovíšt.

V kategóriách M -14, W -14 pretekali dvojčlenné štafety.

 

 

Centrum: Dubová- Fúgelka

 

 

Kategórie:

Sobota 5.10.2013

Majstrovské kategórie:

M -14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-, M 60-, M 65-, M 70

W -14, W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-, W 55-, W 60

 

Nemajstrovské kategórie:

N -8, R -8, M -10, M -12, W -10, W -12, K3 , M 21-C


Nedeľa 6.10.2013

Majstrovské kategórie:

M -14, M -18, M 19-, M 35-, M 45-

W-14, W -18, W 19-, W 35-, W 45-

Nemajstrovské kategórie:

OPEN -trojčlenná štafeta (bez rozdielu pohlavia, veku i klubovej príslušnosti)


 

Mapa:

Sobota Komárka 2 1:15 000 (pre kat. M20E, M21E, M35E, W21E) formát A 4

ostatné kategórie Komárka 1 mierka mapy 1:10 000 – dlhá trať, formát A43

Nedeľa Pred vrchmi 1:10 000 A4

 

 

Autor mapy : Michal Tomašovič- stav september 2013

Mapy boli vodovzdorne upravenéCeny: Medaily, diplomy a vecné ceny obdržali prví traja v každej kategórii. Verejné preteky prví traja vecné ceny


 

Opis terénu: stredne zvlnený terén nachádzajúci sa v okolí vrchu Kukla v nadmorskej výške 480 - 564 m.n.m, čistý malokarpatský dubovo-bukový les, s oblasťami sezónneho podrastu (tráva) a občasnými pozostatkami po víchrici (polom, rúbaniská, vývraty) . Hustá sieť lesných komunikácií. V celom priestore sa nachádzalo väčšie množstvo kamenných útvarov (kamene, kamenné polia) a plytkých rýh.Priebeh pretekov: Preteky prebehli za jesenného,chladného počasia. Počas pretekov neprišlo k závažnému úrazu. Drobné zranenia boli ošetrené lekárkou na mieste zhromaždiska po oba dni. K protestu neprišlo .

Z dôvodu neodkladných pracovných povinnosti sa nemohol osobne zúčastniť Majstrovstiev Slovenska na dlhú trať ani štafiet a tým vykonávať funkciu hlavného rozhodcu Daniel Kuna. O čom bol vopred informovaný Milan Petrinec -predseda Sekcie OB SZOŠ.

Organizátori sa ospravedlňujú za zhoršenú kvalitu tlače máp.Stavba tratí 5.10.13 František Libant ml.

                    6.10.13 Lukáš Barták, R3

Riaditeľ pretekov Pavol Poláček, R1

Hlavný rozhodca Daniel Kuna, R1

 Akcie dokumentu