Navigácia
 

Pokyny

Pokyny na Majstrovstvá SR v orientačnej cyklistike

POKYNY

Majstrovstvá SR v orientačnej

cyklistike 2009 na stredných a dlhých tratiach

7. a 8. kolo Slovenského pohára v OC

12. a 13. kolo Českého pohára v OC

5. a 6.9.2009

 

Organizátor:

SZOŠ Junácka 6, Bratislava – http://www.orienteering.sk

Technické

zabezpečenie:

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Centrum pretekov:

Modra, Zochova chata

Prezentácia:

V priestore centra v sobotu 5.9.2009: 9.30-11.30

Parkovanie:

Podľa pokynov usporiadateľov. Na hlavnom parkovisku. Zákaz ísť s autom do centra pretekov.

Vzdialenosti:

Centrum – parkovisko 150 m

Sobota

Centrum – štart 500m – modro-biele stužky

Centrum – cieľ 2500m – červené stužky

Nedeľa

Centrum – štart 2000m – modro-biele stužky

Centrum – cieľ 0m

Terén:

Malokarpatský kopcovitý so strednou hustotou komunikácii

dobrej zjazdnosti. Po dažďoch a silných vetroch sa kvalita ciest zhoršila.

Mapa:

V sobotu Harmónia 1:15 000, e 5m, august 2009, formát 300x250 mm a v nedeľu Bídna 1:15 000, e 5m, august 2009, formát A3. Mapy sú bez vodovzdornej úpravy. Mapy sú tlačené na farebnej laserovej tlačiarni.

Štart 00:

5.9.09 o 13:00, intervalový

6.9.09 o 10:00, intervalový

Štartové čísla:

Všetci pretekári okrem kategórií Open a M, W -14; M, W -17 si pripevnia na bicykel číslo podľa štartovej listiny.

Technická kontrola:

Kontrolu technického stavu bicykla bude robiť usporiadateľ na štarte pre kategórie: Open, MW-14

Razenie:

Na pretekoch bude použitý SportIdent, Požičanie čipu je možné pri prezentácii za poplatok 2€ za deň. V prípade poruchy raziacej jednotky pretekári orazia kontrolu do prislušného políčka na mape. Čip musí byť pevne pripevnený k bicyklu. V cieli bude cieľová jednotka, ktorú treba oraziť. Pretekár je povinný si čip čo najskôr vyčítať na označenom mieste.

Upozornenie:

Je zakázané pohybovať sa vo vinohradoch medzi riadkami

viniča (vinič je značený svetlo žltou farbou). Je povolené sa pohybovať po cestách a trávnatých plochách značených sýto žltou farbou. V lese mimo ciest je pretekár povinný bicykel niesť minimálne 10cm nad zemou. Zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní asfaltových ciest v obci. Po obidva dni sa prechádza cez hlavnú cestu alebo po nej. Doprava nie je obmedzená. Nachádzate sa v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Umývanie bicyklov:

V centre pretekov.

Výsledky:

Priebežne v centre pretekov.

Občerstvenie:

V centre pretekov bufet

Vyhlásenie

výsledkov:

5.9. o 20.00 v centre pretekov

6.9. o 15.00 v centre pretekov

V sobotu bude nasledovať po vyhlásení výsledkov voľná zábava s ozvučením.

Časový limit:

V sobotu 90 minút, v nedeľu 240 minút.

Uzáver cieľa:

V sobotu o 17:00, v nedeľu o 16:00.

Poznámka:

Preteky sa riadia pravidlami SZOŠ a ČSOB. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov. Každý

pretekár sa zúčastňuje dobrovoľne a na vlastné nebezpečie, je zodpovedný za svoje prípadné zranenia. Cyklistická prilba je povinná!

Protesty:

Možné podať písomne hlavnému rozhodcovi, vklad 10€.

Jury:

Zoznam členov jury bude vyvesený na zhromaždisku.

Prvá pomoc:

V priestore cieľa.

Funkcionári

pretekov:

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

Stavba tratí: Matej Pilka

Hlavný rozhodca: Milan Beleš

 

 

Dĺžky tratí

 

 

Sobota

dĺžka/prevýšenie/kontroly

Nedeľa

dĺžka/prevýšenie/kontroly

M14

6,4km/100m/9ks

7,4km/300m/9ks

M17

7,5km/160m/12ks

17km/530m/17ks

M20

10,5km/220m/18ks

21,5km/650m/17ks

M21A

10,5km/220m/18ks

21,5km/650m/17ks

M21B

10,4km/200m/16ks

18km/580m/13ks

M21C

7,5km/160m/12ks

17km/530m/17ks

M21E

12,3km/250m/21ks

24km/850m/17ks

M40

7,5km/140m/14ks

15,5km/480m/13ks

M50

7,5km/140m/14ks

11,2km/425m/12ks

W14

6,4km/100m/9ks

7,4km/300m/9ks

W17

7km/110m/11ks

10,6km/380m/13ks

W20

8,6km/150m/14ks

14,1km/420m/13ks

W21

8,6km/150m/14ks

14,1km/420m/13ks

W21E

10,3km/160m/17ks

15,5km/500m/12ks

W40

7km/110m/11ks

10,6km/380m/13ks

Open

6,4km/100m/9ks

7,4km/300m/9ks

 

Akcie dokumentu