Navigácia
 

Propozície

Majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike na stredných tratiach

Majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike na dlhých tratiach

7.kolo SP OC, 12. kolo ČP v OC na stredných tratiach

8. kolo SP OC, 13. kolo ČP v OC na dlhých tratiach

5. – 6.9.2009

 

Organizátor:


SZOŠ Junácka 6, Bratislava – http://www.orienteering.sk

Technické zabezpečenie:


Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Mapa:


Pre orientačnú cyklistiku, 1:15 000, e 5m, stav leto 2009

Klasifikácia pretekov:


5.9.2009 (sobota) Majstrovstvá Slovenska na stredných tratiach, Slovenský pohár v OC , Český pohár v MTBO – stredné trate.

6.9.2009 (nedeľa) Majstrovstvá Slovenskej republiky v orientaè nej cyklistike na dlhých tratiachSlovenský pohár v OC + Český pohár v MTBO – dlhé trate.

Centrum pretekov:


Modra, Zochova chata

Vzdialenosti:


Centrum – zhromaždisko 0 m

Centrum – cieľ 0 m

Prezentácia:


5.9.2009 o 9.30 – 11.00 v centre pretekov

Štart 00:


5.9.2009 o 13.00

6.9.2009 o 10.00

Kategórie:


Slovenský pohár: MW –14, M –17, M –20, M 21– E, M 40–, M 50–, W –17, W –20, W 21– E, W 40–, Open

Český pohár: M –14, M –17, M –20, M 21– E, M 21– A, M 21– B, M 21– C, M 40–, M 50–, W –14, W –17, W –20, W 21– E, W 21–, W 40–, Open

Štartovné:


5.9.2009

M,W –14 3 €

M, W –17, Open 4 €

M,W –20 a ostatní 5 €

6.9.2009

M,W –14 3 €

M, W –17, Open, 5 €

M, W –20 a ostatní 6 €

Prihlášky:


Musia obsahovať meno, priezvisko, reg. číslo (neregistrovaní pretekári rok narodenia), klub, kategóriu, číslo čipu SportIdent. Posielajte na adresu: Pavol Poláček, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok

e-mail: lukas.polacek+mtbo@gmail.com

Prihlášku považujte za prijatú až po potvrdení.

Poplatky na č.ú. Sokol Pezinok 6381000/5200 OTP banka a.s., pobočka Pezinok.

Termín prihlášok:


22.8.2009. Oneskorené prihlášky s príplatkom 50%.

Terén:


Malokarpatský kopcovitý so strednou hustotou komunikácii prevažne dobrej zjazdnosti.

Sportident:


Na pretekoch bude použitý SportIdent, čísla čipov uveďte v prihláške. Požičanie čipu je možné pri prezentácii za poplatok 2 € na jeden deň.

Druh štartu:


Intervalový

Predpokladané časy:


Viď súťažný poriadok

Vyhlásenie výsledkov:


5.9.2009 o 20.00 v centre pretekov, po výhlásení bude nasledovať večerná zábava

6.9.2009 o 15.00 v centre pretekov

Ubytovanie:


Telocvičňu nezabezpečujeme. Ubytovanie si treba zabezpečiť čím skôr. Cena by sa mala pohybovať od 7 do 10 eur. Zatiaľ majú podľa zistení voľné miesta:

 

Chata MAGDALÉNA gloriosa@mail.t-com.sk 0903524376, možnosť stravy

 

Chata HUBERT 0903462335

 

Chata PLUS info@chataplus.eu www.chataplus.eu 0910787477, 0915869423

 

Chata ZVÁRAČ 0308513369, možnosť stravy

 

Penzión HUNCOKÁR m_tina@centrum.sk 0908898950

Objednať sa dá iba celá chata. Veľká chata 22 miest, malé chatky pre 7 a 9 osôb. Možnosť stravy

 

Chata ZOŠKA chatazoska@szm.sk www.zochovachata.sk/stranka/

Poznámka:


Preteky sa riadia pravidlami SZOŠ a ČSOB. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov. Každý pretekár sa zúčastňuje dobrovoľne a na vlastné nebezpečie, je zodpovedný za svoje prípadné zranenia. Cyklistická prilba je povinná!

Informácie:


http://www.sokolpezinok.sk, lukas.polacek+mtbo@gmail.com

Funkcionári pretekov:


Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

Stavba tratí: Matej Pilka

Hlavný rozhodca: Milan Beleš

 

Propozície boli schválené sekciou OC SZOŠ dňa 2.7.2009.

Akcie dokumentu