Navigácia
 

Pokyny

 

POKYNY

 

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

2. kolo Oblastného rebríčka 2012

 

Pohár jarného blata


 

Organizátor: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Špecifikácia Otvorené, denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS a elektronickým razením

pretekov:       SportIdent.

 

 

Hodnotenie Víťaz v kategórii bude mať počet bodov rovnajúci sa počtu hodnotených pretekárov v danej

oddielov:      kategórii, mimo diskvalifikovaných. Každé nižšie umiestnenie bude mať o 1 bod menej,

                      posledný hodnotený pretekár v kategórii získa 1 bod. Počet pretekárov nie je obmedzený.

                     Víťazný oddiel získa špeciálnu cenu – Pohár jarného blata 2012.

 

Dátum a štart: 22. 4. 2012 (nedeľa), 00:00 = 11.00 hod.

 

Zhromaždisko: Pezinok- Pinellova nemocnica- futbalové ihrisko

 

Raziaci systém: Sport Ident, za požičanie SI čipu úhrada = 2,- €

                            Pri nevrátení zapožičaného SI čipu úhrada = 30,- €

 

Predpis: Preteká sa podľa platných pravidiel OB a súťažného poriadku vydaných SZOŠ.

 

Trate: T-1, T-2, T-3, T-5, T-7

 

Charakteristika jednotlivých tratí:

 

T-1 Veľmi jednoduchá trať s dĺžkou asi 1 km určená pre deti (cca do 9 rokov) s doprovodom i bez doprovodu. Vyhodnotené budú deti u s doprovodom a deti bez doprovodu.

 

T-2 Orientačne jednoduchá trať s dĺžkou do 2 km, je určená pre začiatočníkov (aj dospelých) a deti (10-12 ročné), ktoré zvládajú základné techniky orientácie a staršie deti, ktoré sa so základmi orientačného behu ešte iba zoznamujú a na trať T3 si ešte netrúfajú.

 

T-3 Orientačne náročná trať s dĺžkou asi 3 km, určená najmä pre dorastenky, veteránky, najstarších veteránov a najtalentovanejšie staršie deti (12-14 ročné), ktoré zvládajú aj náročnejšie techniky orientácie.

 

T-5 Orientačne náročná trať s dĺžkou asi 5 km, určená najmä pre zdatnejších dorastencov, ženy, veteránov

a pre všetkých, pre ktorých je trať T-3 málo a trať T-7 veľa.

 

T-7 Orientačne náročná trať s dĺžkou 7-8 km, určená najmä pre mužov, zdatných mladších veteránov, výnimočné ženy a všetkých, ktorí si chcú zabehnúť na trati s najväčšou dĺžkou a s najväčším počtom KS.

 

Vzdialenosti: parkovisko – zhromaždisko (centrum pretekov) 600m

                        centrum pretekov – cieľ 0 m

                        centrum pretekov – štart: 1450 m prevýšenie 40 m

 

Parkovisko: Parkovanie je možné iba na parkovisku pred nemocnicou Philippa Pinela


Opis terénu: Typický malokarpatský, kopcovitý s množstvom terénnych tvarov, ciest, kameňov po vinohradníckej činnosti, sporadicky množstvo popadaných stromov po víchrici, Nebezpečné skalné zrázy       sú ohraničené v teréne žltými stužkami.!!!

 

Zakázaný priestor: Všetko okrem zhromaždiska a značenej cesty na štart.

 

Značenie v teréne: Zhromaždisko – Štart: modré stužky

                                 Posledné KS – Cieľ: červenobiele stužky

 

Mapa: 1:10 000, "Konik", E 5 m, stav máj 2011, nie je vodovzdorne upravená. Veľkosť A4, autor Štefan Noga

 

Opisy KS: budú k dispozícii vo forme piktogramov na zhromaždisku.

 

Iné symboly: čierny krížik -ohnisko na táborisku,

                       čierny krúžok – umelý objekt, socha

                      zelený krúžok-výrazný strom

 

Štart „00“: 22.4.2012 11:00

                     Detská trať o 12:00 hod.

 

Dĺžky tratí / prevýšenie (v metroch): T 1 - 1,06km; 20m

T 2 - 2,09km; 110m

T 3 - 3,21km; 220m

T 5 - 4,67km; 270m

T 7 - 7,37km 440m

 

Vyhlásenie výsledkov: 22.4. 2012 o 13:30 v centre pretekov. Prví traja pretekári obdržia drobné ceny.

                                        Víťazný oddiel získa špeciálnu cenu – Pohár jarného blata 2012.

 

Umývanie: v potoku

 

WC: v priestore zhromaždiska

 

Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.

Preteky prebiehajú v CHKO Malé Karpaty dodržujte návštevný poriadok.

Centrum pretekov je v areáli Pinellovej nemocnice - dodržujte návštevný poriadok.

 

 

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Pavol Poláček RI

                                        stavba tratí Samuel Kebis

 

 

 

 

Pavol Poláček

riaditeľ pretekov

 

 

 

Akcie dokumentu