Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Pohár oslobodenia mesta Pezinok 23.5.2010 Propozície na 23.5.2010

Propozície na 23.5.2010

Propozície na Pohár oslobodenia mesta Pezinok 23.5.2010, oblastný rebríček v orientačnom behu kat. C.

Usporiadateľ

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Technické zabezpečenie

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Dátum

23. 5. 2010 skrátená trať

Zhromaždisko

Pezinok-Grinava – pri jazere, 500 m od obce

Klasifikácia

skrátená trať 23. 5. 10 – otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu na skrátenej trati s určeným poradím KS, Sportident

Kategórie

R-8 (deti do 8 rokov s doprovodom), N-8 (deti do 8 rokov bez doprovodu), K3 -kondičná, N-Nábor, M, W-10 D; M, W -10; M, W -14; M, W -18; M, W 19-; M, W 45-; M, W 55-

Predpokladané časy víťazov

podľa Pravidiel SZOŠ článok 12.9.1, 12.6

Prihlášky

Prihlášky vytvárajte v prihlasovacom formulári pre váš klub na stránke http://www.orienteering.sk/ranking/Kluby.php a v prípade neregistrovaných pretekárov na stránke http://www.orienteering.sk/ranking/Prihlasky.php. Vytvorený súbor posielajte do 16.5.2010 na e-mail kupko.dikej@gmail.com. Prihlášky považujte za doručené až po spätnom potvrdení. Oneskorené prihlášky so zvýšeným štartovným o 50 %.

Štartovné

M, W –14, K3, N-Nábor 3 €

ostatní 4 €

Sportident

zapožičanie – 2 €/1 preteky, v prípade nevrátenia čipu – 30 €

Platba

účet Klub orientačného behu Sokol Pezinok, SNP 3, Pezinok v banke OTP Banka Slovensko a.s. Číslo účtu 6381000/5200

Prezentácia

23.5.2010 v čase 9.00 – 10.00 hod v priestore zhromaždiska

Vzdialenosti

parkovisko – centrum 0 m

centrum – cieľ 0 m

centrum – štart 1 000 m

Opis terénu

Malokarpatský, kopcovitý s množstvom terénnych tvarov, ciest, kameňov, po vinohradníckej činnosti, vinohrady

Mapa

Vincúrko mapa 1: 10 000, E 5 m, stav jar 2006, nie je vodovzdorne upravená. Autor Vasilij Bortnik.

Štart 00

23. 5. 2010 11:00

Vyhlásenie výsledkov

o 13:30

Funkcionári

riaditeľ pretekov Pavol Poláček

hlavný rozhodca Daniel Kuna

stavba tratí Lenka Jablonovská

Poznámka

Zakazuje sa akákoľvek tréningová činnosť v priestore máp Tramtária, Vincúrko. Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie.

 

Propozície boli schválené sekciou OB dňa 29. marca 2010.

Akcie dokumentu