Navigácia
 

Protokol

verzia 3

PROTOKOL

Národných rebríčkových pretekov na krátkej trati a na skrátenej trati
v orientačnom behu, medzinárodné Majstrovstvá SR OB v šprinte

54. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok

 

Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov

 

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Dátum:  4.06.2011 o 10.00 hod. Národné rebríčkové preteky na krátkej trati v OB
4.06.2011 o 15.00 hod. medzinárodné Majstrovstvá SR OB v šprinte
5.06.2011 o 9.00 hod.   Národné rebríčkové preteky na skrátenej trati v OB

Zhromaždisko: Pezinok- Pinelova nemocnica- futbalový areál

 

Klasifikácia: 4.06.2011 - otvorené denné preteky jednotlivcov na krátkych tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť
4.06.2011  - otvorené denné preteky jednotlivcov šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť

5.06.2011 - otvorené denné preteky jednotlivcov na skrátených tratiach s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Opis terénu: Typický malokarpatský, kopcovitý s množstvom terénnych tvarov, ciest, kameňov po vinohradníckej činnosti,   sporadicky množstvo popadaných stromov po víchrici,.V šprinte viedla časť v zastavanej oblasti. Nebezpečné skalné zrázy boli ohraničené v teréne žltými stužkami.!!!

 

Mapa:   1:10 000, "Konik", E 5 m, stav  máj 2011,  Veľkosť A4, autor Štefan Noga

Šprint : „Pinelka“  1: 5000, E 5 m, veľkosť A4, autor  Štefan Noga

 

Vyhlásenie výsledkov: 5.6. 2011 o 12:45 v centre pretekov spolu za oba dni. Prví traja pretekári obdŕžali drobné ceny. Prví traja pretekári na MSR v šprinte obdŕžali diplom a medailu.

 

Priebeh pretekov: Preteky prebehli za teplého, slnečného počasia. Počas pretekov na krátkej trati prišlo k zraneniu pretekára Štefana Mihaliča z MKE v kategórii M 12 na mieste, na ktoré bolo v pokynoch upozornenie ako nebezpečné a zároveň v teréne vyznačené žltými stužkami a ohradené páskou. Menovaný bol transportovaný do príslušnej nemocnice v Bratislave.

Dňa 5.6.2011 o 8.30 hod bol podaný protest Katarínou Labašovou z TKE k výsledkom medzinárodných Majstrovstiev SR v šprinte ktoré sa konali 4.6.2011. Jury sa protestom nezaoberala, lebo nebol podaný v zmysle pravidiel OB, čl. 24.1. Chyba usporiadateľov spočívala z vynechania kontroly s kódom č.32 v papierových popisoch a tým nesúladu medzi papierovými popismi a zakreslenou traťou s popismi na mape (ktoré boli v poriadku). Táto chyba ovplyvnila regulárnosť a výsledky pretekov v kategóriách W 21- E a M -18 E. Usporiadatelia sa už počas vyhlásenia výsledkov ospravedlnili pretekárom, ktorým spôsobili problémy počas pretekov pri distribúcii popisov tratí. Hlavný rozhodca dodatočne rozhodol, že na základe chyby ku ktorej došlo v kategóriách W 21- E a M -18 E, ruší výsledky týchto kategórii bez náhrady s tým, že poveril usporiadateľov vrátiť oddielom – pretekárom zaplatené štartovné za dané preteky - čiže pomernú časť celého štartovného za 3 preteky. Zároveň pretekári v týchto kategóriách musia vrátiť udelené medaily a diplomy na SZOŠ  a pre rok 2011 nebudú vyhlásení víťazi kategórii W 21- E a M -18 E  MSR v šprinte. Usporiadateľ sa aj touto formou ešte raz ospravedlňuje všetkým pretekárom za chyby a spôsobené nepríjemnosti.

Držiteľom 54. ročníka „ Pohára oslobodenia mesta Pezinok“ sa stali pretekári ATU Košice

Hlavný rozhodca Daniel Kuna sa nemohol zúčastniť podujatia pre náhle pracovné povinnosti.

 

Poďakovanie: Organizátori  ďakujú za pomoc Mgr. Oliverovi Solgovi- primátorovi mesta Pezinok, MUDr. Pavlovi Černákovi, PhD., riaditeľovi Nemocnice Philippa Pinela a ostatným sponzorom, priateľom za pomoc pri organizácii 54. ročníka Pohára oslobodenia mesta Pezinok v orientačnom behu

 

 

 

 

 

 

Funkcionári pretekov:             riaditeľ pretekov Pavol Poláček RI

                                                  hlavný rozhodca Daniel Kuna RI,

                                                  stavba tratí Štefan Noga

 

 

Pavol Poláček                                                                  Daniel Kuna

riaditeľ pretekov                                                              hlavný rozhodca

 

Akcie dokumentu