Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Šenkvický Valentín Pokyny-verzia 2

Pokyny-verzia 2

 

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

Šenkvický Valentín - preteky v orientačnom behu

5.kolo Zimnej ligy oblasti Západ 2012/2013

Šenkvice 16.2.2013

 

Dátum:16.2.2013

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Centrum: Šenkvice-motokrosový areál, Nádražná ul.

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť v šprinte

Kategórie:

M,W –10; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45–; Open, RD, Detské preteky

Štart:

12:00 -13:00hod ľubovoľný

detské preteky: od 12:30

Prezentácia:

10:00 – 11:00 v mieste pretekov

Vzdialenosti:

parkovisko - centrum od 50 m

centrum - cieľ 20 m

centrum - štart 20 m

Parkovanie: 50-300 m od zhromaždiska, riaďte sa pokynmi usporiadateľov.

Raziaci systém: SportIdent

Časový limit: 60 min

Mapa: 1 : 5000 „Šekvická perla” E = 2 m, autor Michal Tomašovič, stav február 2013, veľkosť A4. Mapy nie sú vodovzdorne upravené, na štarte budú k dispozícii obaly.

Terén: 60% motokrosový areál s veľkým množstvom nerovností, objektov, detailov, prevažne rozbitý povrch a 40% sídlisková a rodinná zástavba.

Stavba tratí: Michal Tomašovič, Miloš Paulo

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

Vyhlásenie výsledkov: cca 14:30 hod. V kat. RD, M-10, W-10, M-14, W-14, budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi. Detská trať – voľný výber KS – nemeria sa čas, nevyhodnocuje sa podľa umiestnenia. Každý súťažiaci, ktorý má orazené všetky KS dostane v cieli malú pozornosť.

Parametre tratí:

Kategória

Počet
kontrol

Vzdušná
vzdialenosť

Prevýšenie

M-10, W-10, RD

7

1,3 km

20 m

M-14, W-14, W 45-, OPEN

13

2,3 km

40 m

W 19-, M-18

21

3,9 km

80 m

W-18, M 45-

17

3,6 km

60 m

M 19-

21

4,2 km

90 m

Detská

 

Voľný výber

Opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov, pre kategórie M,W – 10 aj slovne. Piktogramy budú aj na mape.

 

WC a šatne: WC 200 m zo zhromaždiska, značené modrými fáborkami. Šatne v priestore centra, zákaz vstupu do šatne v topánkach s klincami.

 

Preteká sa podľa platných Pravidiel SZOŠ

 

Upozornenie: Preteky prebiehajú bez obmedzenia cestnej premávky. Pri prebiehaní ktorejkoľvek cesty dávajte dobrý pozor.

Prebiehať cez plot nakreslený hrubou čiernou čiarou je zakázané, porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

V AREÁLI MOTOCROSSOVEJ DRÁHY PREBIEHA VÝSTAVBA ZAVLAŽOVANIA.JEDNÁ SA O VÝKOPY cca 2-20m DLHÉ, cca 0,5 m ŠIROKÉ, do 0,5m HLBOKÉ. TIETO VÝKOPY NIE SÚ V MAPE !!!!!!!!!

Sever nie je orientovaný na horný okraj mapy, sledujte poludníky.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

Akcie dokumentu