Navigácia
 

Pokyny

 

PokynyŠkolské majstrovstvá SR v orientačnom behu základných a stredných škôl

v školskom roku 2012/2013

Liga školských družstiev v OB 2013 - 1. a 2. kolo

 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Spoluvyhlasovateľ:

Slovenská asociácia športu na školách

Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ)

 

Usporiadateľ a technické zavezpečenie:

Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Termín: 

5. júna 2013 (streda) – preteky jednotlivcov

6. júna 2013 (štvrtok) – preteky štafiet

 

Centrum pretekov:

Budmerice, kaštieľ

 

Prezentácia:

V centre pretekov, Budmerice, kaštieľ, dňa 5. 6. 2013, 11:00 – 13:00.

 

Štart 00:

utorok - jednotlivci 14:30 hod. intervalovým spôsobom

(po odštartovaní MSR budú štartovať účastníci ligy školských družstiev)

 

streda – štafety 10:00 hod. hromadný štart pre kat. žiaci a študenti

10:05 hod. hromadný štart pre kat. žiačky a študentky

 

Kategórie:

Žiaci základných škôl narodení 1. 1. 1997 a mladší

Žiačky základných škôl narodené 1. 1. 1997 a mladšie

Žiaci stredných škôl narodení 1. 1. 1993 a mladší

Žiačky stredných škôl narodené 1. 1. 1993 a mladšie

 

Účasť:

Víťazné 4-členné družstvá v každej kategórii a 3 najlepší jednotlivci v príslušnej kategórii, ktorí nie sú členmi postupujúcich školských družstiev, z každého kraja SR.

 


Mapa:

„Kaštieľ“  mierka 1:5 000, ekvidištanta 5 m, rozmer A4, tlačená na laserovej tlačiarni, na preteky jednotlivcov nebude vodovzdorne upravená, obaly budú k dispozícii na štarte.

Stav máj 2013, autor Michal Tomašovič a Marián Spišiak.

 

Opis terénu:

Priestor pretekov tvorí park s detailmi a umelými objektmi, lúky a lesopark, parkové i poľné cesty, chodníky, v lesoparku sa vyskytuje nepríjemný podrast, terén je rovinatý, občas prerušený terénnymi detailmi.

 

Upozornenie:

Nebezpečné územia sú ohradené a vyznačené žltými stužkami!!!

V priestore pretekov je zvýšený výskyt komárov a kliešťov. Zvoľte si vhodnú ochranu povrchu tela.

 

Razenie:

Bude použité elektronické razenie Sport Ident. Ako pretekársky preukaz slúži elektronický čip.

Pri prezentácii dostane každý vedúci za príslušné školské družstvo (resp. zúčastnenú školu) zoznam svojich pretekárov s číslami pridelených čipov.

Je veľmi dôležité, aby pretekár bežal s prideleným čipom!

Bezprostredne po dobehnutí si dá pretekár vyhodnotiť čip, ktorý mu bude následne odobraný.

Po vyhodnotení čipu dostane pretekár výpis všetkých medzičasov spolu s dosiahnutým časom a predbežným priebežným umiestnením.

Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30,00 EUR.

 

Popisy KS:

Budú k dispozícii vo forme piktogramov aj s textom na zhromaždisku pre preteky jednotlivcov. Slovné opisy budú na mapách pre preteky jednotlivcov a štafiet.

 

Iné symboly:

čierny krížik -umelý objekt

čierny krúžok s bodkou – geodetický bod

zelený krúžok-výrazný strom

 

Štartové čísla:

Pretekári sú povinní na trati nosiť štartové číslo umiestnené na hrudi. Čísla pretekári dostanú pri prezentácii. Pretekári si ich umiestňujú dopredu na hrudník.

Čísla na preteky štafiet 100-175 1. úsek

200-275 2. úsek

300-375 3. úsek

 

Štafety:

Nahlásiť zloženie (poradie bežcov na úsekoch) je potrebné najneskôr v stredu 5. 6. do 16:30 v priestore prezentácie na predpísanom formulári.

V školských MSR môžu súťažiť iba trojčlenné štafety z jednej školy v uvedených kategóriách.

Jednotlivci, ktorí postúpili

na MSR vytvoria štafetu príslušného kraja, tieto štafety sú riadne hodnotené v pretekoch štafiet.

Ostatní účastníci, ktorí nemajú možnosť byť členmi štafety svojho školského družstva, budú tiež nasadení do kombinovaných štafiet, no takáto štafeta bude hodnotená iba mimo súťaž!
Nahlásiť zloženie je potrebné aj pre štafety štartujúce iba v rámci ligy škol. družstiev.
Ak niektorý z vedúcich poradie bežcov v štafete nenahlási, usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť poradie bežcov v štafete.

 

V pretekoch štafiet absolvujú pretekári svoju trať individuálne, bezprostredne za sebou a platia pre ne pravidlá pretekov jednotlivcov.

Odovzdávanie štafety sa uskutočňuje dotykom medzi členmi štafety.

Štart bežcov na prvých úsekoch štafiet je v príslušnej kategórii hromadný.

 

Vyhlásenie výsledkov:

jednotlivci - 5. 6. o 16:30

štafety a školské družstvá - 6. 6. o 12:30

 

Hodnotenie:

Školské športové súťaže v orientačnom behu sú súťažami jednotlivcov, štafiet a družstiev.

O poradí v pretekoch jednotlivcov rozhoduje dosiahnutý čas a počet chýbajúcich kontrol. Nikto z pretekárov nie je diskvalifikovaný. Za každú chýbajúcu kontrolu sa priráta k dosiahnutému času 5 trestných minút.

O poradí družstiev rozhoduje súčet časov troch najlepších jednotlivcov z jedného školského družstva.

V pretekoch štafiet ak chýba kontrola, štafeta je zaradená za poslednú štafetu so všetkými „orazenými“ KS podľa času. (Do súťaže družstiev sa počíta čas s penalizáciou.)

.

O poradí v súťaži školských družstiev rozhoduje súčet časov družstva z oboch súťaží (z pretekov jednotlivcov a z pretekov štafiet). Vyhráva družstvo s najnižším súčtom časov.

 

Prví traja pretekári v MSR v každej kategórii, prvé tri štafety a prvé tri družstvá získajú diplom a medailu.

 

Víťazní jednotlivci, štafety a družstvá získajú titul „Školský majster SR pre školský rok 2012/2013“.

 

Funkcionári pretekov:

riaditeľ pretekov Pavol Poláček

hlavný rozhodca Marian Kazík

staviteľ tratí Vladislav Piják

 

Výstroj:

Odporúčame pokrytie dolných končatín a buzolu.

 

Protesty:

Do 20 minút po skončení pretekov s vkladom 7,- € podať hlavnému rozhodcovi.

V prípade zamietnutia protestu vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

 

Štartovné:

Neplatí sa.

 

Úhrada cestovného:

Iba pre postúpivších na MSR podľa platných právnych predpisov, najmä smernice 44/2011 a hospodárskej smernice SZOŠ.

 

Ubytovanie:

Dubová - Fúgelka lôžka a stravovanie pre postupujúcich pretekárov.

Dubová - Fúgelka vo vlastných spacích vakoch pre pretekárov Ligy školských družstiev.

Modra, Kostolná 3, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, lôžka a stravovanie pre postupujúcich pretekárov.

 

 

Stravovanie:

V mieste ubytovania - plná penzia pre postupujúcich pretekárov. Obedový balíček si vyzdvihnete pri raňajkách

 

 

Vzdialenosti:

centrum pretekov a zhromaždisko je Budmerice kaštieľ

parkovisko Budmerice – zhromaždisko 100 m

zhromaždisko – cieľ 0 m

zhromaždisko – štart preteky jednotlivcov 100 m

zhromaždisko – štart preteky štafiet 0 m

Budmerice autobusová zastávka - Budmerice kaštieľ modro biele fáborky 1 400 m

Budmerice autobusová zastávka - Dubová autobusová zastávka 10 km

Dubová autobusová zastávka - Dubová Fúgelka 2 km

Budmerice autobusová zastávka -Modra námestie 9 km

Modra námestie - Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 500 m

 

WC:

Iba v priestore zhromaždiska v kaštieli..Zákaz vstupu do priestoru kaštiela v športovej obuvi s klincami !!!!!!

 

Výdaj máp:

Po odštartovaní posledného pretekára pretekov štafiet.

 

Doprava počas pretekov:

Usporiadateľ zabezpečuje iba pre postupujúcich a ubytovaných na Dubovej- Fúgelka.

 

Prvá pomoc:

V priestore cieľa po oba dni

 

Zakázaný priestor: V

šetko okrem zhromaždiska a centra pretekov a značenej cesty na štart.

 

 

Parametre tratí:

5.6. jednotlivci

Studenti      3.1 km     12 KS

Studentky    2,8 km     10 KS

Ziaci     2.5 km    9 KS

Ziacky  2,1 km     8 KS

 

6.6. Stafety:

Ziacky    

1,3 km 6-8 KS

Ziaci       

1,6-1,7 km 6-8 KS

Studentky

1,9-2,0 km     8-9 KS

Studenti      2,3-2,4 km     12-14 KS

     

 

Organizátori Vám prajú pretekársku pohodu a príjemné športové zážitky.

 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM :

 

Streda 5. 6. 2013 preteky jednotlivcov

 

11,00 - 13,00 - prezentácia

 

14,00 - oficiálne otvorenie pretekov

 

14,30 - štart 00 - M SR - jednotlivci

cca od 15,30 - štart Ligy školských družstiev

16,00 - poslední pretekári v cieli

- príjem poradia úsekov pre preteky štafiet (formulár)

 

16,30 - 16,45 - vyhlásenie výsledkov - M SR jednotlivci

 

17,30 - 19,00 - večera

 

 

Štvrtok 6. 6. 2013 preteky štafiet

 

8,30 - 9,10 - výdaj štartových čísel pre preteky štafiet

 

9,30 - ukážka odovzdávky

 

10,00 - hromadný štart prvých úsekov pre kategórie žiaci a študenti

10,05 - hromadný štart prvých úsekov pre kategórie žiačky a študentky

 

12,00 - poslední pretekári v cieli

 

12,30 - 13,00 - vyhlásenie výsledkov M SR štafiet, M SR školských družstiev

- oficiálne ukončenie pretekov

 

Akcie dokumentu