Navigácia
 

Formulár prihlášky pre školu

 PRIHLÁŠKAŠPORT: Majstrovstvá obvodu .................................v orientačnom behu. 

_________________________________________________________

Škola (uviesť presný názov a adresu)_________________________________________________________

Vedúci družstva_________________________________________________________

Kontakt (telefón, e-mail)Zloženie družstva z jednotlivcov:


Por.č.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

kategória

1
2
3
4


Por.č.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

kategória

1
2
3
4


Por.č.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

kategória

1
2
3
4


Por.č.

Meno a priezvisko

dátum narodenia

kategória

1
2
3
4


Potvrdenie školy:


Akcie dokumentu