Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Štúrov bajúz 2.3.2014 Pokyny-upravené dĺžky tratí

Pokyny-upravené dĺžky tratí

 

 

Štúrov bajúz

6.kolo rebríčka oblasti Západ

 

Dátum: 2.3.2014

 

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Modra, Štúrova 34, Súkromné centrum voľného času

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na parkovej trati

 

Kategórie: M,W –10; M,W -12,M,W –14; M,W –18; M,W 19–; M,W 45–; M,W 55-, Open-bez rozdielu pohlavia/veku/skúseností, RD-dieťa s doprovodom,

Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

 

Prezentácia: 11.30 – 12.30 v mieste pretekov

  detský pretek 13.45 v mieste štartu preteku

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 30 €. Bohužiaľ nie sme schopní spracovať čipy so sériovým čislom 7 000 001 a vyššie, preto prosíme pretekárov s takýmto čipom o použitie iného čipu príp.nahlásenie na prezentácii, kde vám zdarma zapožičiame na preteky iný čip.

 

Štart: 13.00 -14.00 hod. ľubovoľný

  detské preteky 13.45

 

Mapa: Majolika, 1 : 5000, autor Michal Tomašovič , stav február 2014, formát A4, nie je vodovzdorne upravená, na štarte budú k dispozícii obaly formátu A4

 

Popisy kontrol: Budú na mape a k dispozícii na zhromaždisku.

 

Terén: Mestská zástavba a mestské húštiny, zväčša pevný povrch.

 

Dĺžky tratí :

M 10-, W 10-, RD = 1,1km
M 12-, W 12-, W 55-, OPEN = 2,1km
M 14-, W 14-, M 55-, W 45- = 2,7km
M -18, W 19- = 3,6km
M 19- = 4,0km
M 45-, W 18- = 3,2km

 

Vzdialenosti: parkovanie- zhromaždisko od 20 m

zhromaždisko- štart 100 m modré fáborky

cieľ- zhromaždisko 150 m

 

Vyhlásenie výsledkov: cca 15.00 hod

 

Šatne, WC: Priestory Centra voľného času – telocvičňu a nádvorie môžete použiť na prezliekanie. WC je v budove. Prosíme o udržanie čistoty a poriadku v priestore centra.

V PRIESTORE CENTRA JE ZAKÁZANÉ POUŹÍVAŤ BEŹECKÉ TOPÁNKY S KLINCAMI !!!

 

Stavba tratí: Michal Tomašovič

 

Hlavný rozhodca: Veronika Vachová

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

 

Upozornenia:

Preteky prebiehajú bez obmedzenia cestnej premávky. Pri prebiehaní ktorejkoľvek cesty dávajte dobrý pozor. Je zakázané prebiehať cez oplotenia, porušenie bude trestané diskvalifikáciou. Mapový štart je vzdialený 60 m od výdajne máp a prebieha sa cez cestnú komunikáciu. Mapy sa po dobehu neodovzdávajú, prosím dodržujte zásady fair-play a neposkytujte informácie pretekárom, ktorí ešte neodštartovali.

V PRIESTORE CENTRA JE ZAKÁZANÉ POUŹÍVAŤ BEŹECKÉ TOPÁNKY S KLINCAMI !!!

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

 

 

 

 

Akcie dokumentu