Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Štúrov bajúz 2.3.2014 Propozície

Propozície

 

 

Štúrov bajúz

6.kolo rebríčka oblasti Západ

 

Dátum: 2.3.2014

 

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Modra, Štúrova 34, Súkromné centrum voľného času

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na parkovej trati

 

Kategórie: M,W –10; M,W -12,M,W –14; M,W –18; M,W 19–; M,W 45–; M,W 55-, Open-bez rozdielu pohlavia/veku/skúseností, RD-dieťa s doprovodom,

Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

 

Prihlášky: do stredy 26.2.2014 vrátane cez www.orienteeringonline.net (klik sem). Od 27.2.2014. s 50 % prirážkou na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa, prihlášku považujte za akceptovanú až po jej spätnom potvrdení. Prihlasovanie na Detskú trať až na mieste.

 

Štartovné:

MW –18, 19- až 55–        4 €

Open, M, W–10 až -14     2 €

Rodičia s deťmi             1 €

Detská                         dobrovoľný príspevok

 

Prezentácia: 11.30 – 12.30 v mieste pretekov

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 30 €

 

Mapa: Majolika, 1 : 5000, autor Michal Tomašovič , stav február 2014

 

Terén: Mestská zástavba

 

Štart: 13.00 -14.00 hod. ľubovoľný

 

Vyhlásenie výsledkov: cca 15.00 hod

 

Stavba tratí: Michal Tomašovič

 

Hlavný rozhodca: Veronika Vachová

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

 

 

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.
Akcie dokumentu