Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Trojkráľové preteky 2012 Propozície

Propozície

13.Trojkráľové parkové preteky v orientačnom behu, Pezinok 6.1.2012

2.kolo zimnej ligy oblasti Západ

 

Dátum: 6.1.2012

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Centrum: Pezinok, amfiteáter

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na parkovej trati

Kategórie: M,W –10; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45–; Open, RD

                  Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

Prihlášky: do 2.1.2012 na e-mail kupko.dikej@gmail.com, akceptujte až po spätnom potvrdení.

Štartovné: MW –18, 19–, 45–    4 €

                   Open, M, W–14        2 €

                   Rodičia s deťmi         1 €

Štart: 11.00 -12.00 ľubovoľný

Prezentácia: 9.00 – 10.00 v mieste pretekov

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 30 €

Mapa: 1 : 5000 “Sajloch” E 2,5 m, autor Vladislav Piják, stav december 2011, veľkosť A4

Terén: Mestská zástavba, lesopark

Stavba tratí: Vladislav Piják

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

Vyhlásenie výsledkov: cca 13.00 hod

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Akcie dokumentu