Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Trojkráľové preteky 2013 Pokyny-verzia 2

Pokyny-verzia 2

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Pokyny

14.Trojkráľové preteky v orientačnom behu
Pezinok 6.1.2013

2. kolo Zimnej ligy oblasti Západ 2012/2013

Dátum:

6.1.2013

Centrum:

Pezinok – amfiteáter

 

Klasifikácia pretekov:

Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na krátkej trati

 

Kategórie:

M, W –10; M, W –14; M, W –18; M, W 19–; M, W 45–; OPEN; RD; detské

 

Štart:

11:00-12:00 hod ľubovoľný

 

detské preteky: 11:30

 

Prezentácia:

9:00 – 10:00 v mieste pretekov

 

detské preteky od 11:30

 

Vzdialenosti:

parkovisko - centrum 50m

centrum – cieľ 50m

centrum – štart (modré fáborky) 650m

 

Parkovanie:

V blízkosti klubovne OB – obmedzený počet, potom pri vchode do amfiteátra

 

Raziace zariadenie:

Sportident, zapožičanie 2 €/kus, v prípade nevrátenia 30 €

 

Mapa:

“Rizling” 1:5 000 , E 5 m stav December 2012 autor Jozef Fedor, formát A3, mapy budú v igelitových obaloch.

Pre detskú trať je použitá mapa „Rizlinčok“, mierka 1:500, e=2 m, stav December 2012, formát A4, autor: J. Fedor, je vodovzdorne upravená

 

Terén:

Rovinatý, vo vinohradoch mierne prevýšenie, zarastené lúky, zastavané územie – sidlisko.

Vzľadom na charakter terénu odporúčame obuv s kovovými hrotmi.

 

Stavba tratí:

Jozef Fedor

 

Riaditeľ pretekov:

Pavol Poláček

 

Vyhlásenie výsledkov:

Cca 13:00 hod

V kat. RD, M-10, W-10, M-14, W-14, budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi.
Detská trať – voľný výber poradia KS – nemeria sa čas, nevyhodnocuje sa podľa umiestnenia. Každý súťažiaci, ktorý má orazené všetky KS dostane v cieli malú pozornosť.

 Dĺžky tratí a opisy KS:

Kategória

Počet
kontrol

Vzdušná
vzdialenosť

Prevýšenie

M-10, W-10, RD

10

1,9 km

10 m

M-14, W-14, W 45-, OPEN

15

3,5 km

35 m

W 19-, M-18, W-18, M 45-

20

4,1 km

40 m

M 19-

24

4,8 km

45 m

Detská

6

Voľný výber KS

 

Opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov, pre kategórie M,W – 10 aj slovne. Piktogramy na mape nie sú.

 

WC a šatne:

Klubovňu a okolité priestory môžete použiť na prezliekanie. WC je v budove.

 

Dôležité upozornenie:

Preteky prebiehajú bez obmedzenia cestnej premávky. Pri prebiehaní ktorejkoľvek cesty dávajte dobrý pozor, zvlášť kategória M - 10, W – 10, RD ktorá prebieha cez veľmi frekventovanú cestu.

Je zakázané prebiehať cez zamrznuté vodné plochy (rybník) a oplotenia. Dbajte na pokyny usporiadateľov.

Je povolené počas pretekov prebiehať cez vinohrady.

Je povolené prebiehať cez otvorené brány.

 

Vzhľadom na charakter terénu odporúčame obuv s kovovými hrotmi.

 

 

Prebeh cez močiar je možný len pre odvážnych – po dažďoch je značne podmáčaný.Preteká sa podľa platných Pravidiel SZOŠ

Upozornenie:

 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Akcie dokumentu