Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Trojkráľové preteky 2013 Propozície

Propozície

 

14.Trojkráľové parkové preteky v orientačnom behu

Pezinok 6.1.2013 – 2.kolo zimnej ligy oblasti Západ

 

Dátum: 6.1.2013

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Centrum: Pezinok, amfiteáter, klubovňa SPE

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na parkovej trati

Kategórie:

M,W –10; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45–; Open, RD

Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

Prihlášky: do 2.1.2013 vrátane cez www.orienteeringonline.net. Po 2.1. na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa, akceptujte až po spätnom potvrdení.

Štartovné:

Do 2.1. 2012:

MW –18, 19–, 45– 4 €

Open, M, W–10, -14 2 €

Rodičia s deťmi 1 €

Po 2.1.2012 s prirážkou 50%

Štart: 11.00 -12.00hod ľubovoľný

Prezentácia:

9.00 – 10.00 v mieste pretekov

Vzdialenosti:

parkovisko- centrum od 50 m

centrum- cieľ 50 m

centrum- štart 650 m

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 30 €

Mapa: 1 : 5000 “Rizling” E = 5 m, autor Jozef Fedor, stav december 2012, veľkosť 31x33 cm

Terén: Mestská zástavba, vinohrady

Stavba tratí: Jozef Fedor

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

Vyhlásenie výsledkov: cca 13.00 hod

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

Akcie dokumentu