Navigácia
 

Pokyny

 

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Pokyny

15.Trojkráľové preteky v orientačnom behu
Pezinok 6.1.2014

1. kolo oblasti Západ 2014

 

 Dátum:                          6.1.2014

Centrum:                        Pezinok – amfiteáter

Klasifikácia pretekov:   Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na krátkej trati (s výnimkou úseku v M,W19- viď nižšie)

Kategórie:                       M, W –10, M, W-12, M, W –14, M, W –18, M, W 19–, M, W 45–, M, W 55-, OPEN, RD, detské

Štart:                              11.00 -12.30 hod ľubovoľný

                                        detské preteky: 12:00

Prezentácia:                   9.30 – 10.30 v mieste  pretekov

                                        detské preteky do 11.30

Vzdialenosti:

parkovisko - centrum

50 m

centrum - cieľ žlté fáborky

1520 m

centrum - štart (modré fáborky)

1480 m

Parkovanie: pri vchode do amfiteátra

Raziace zariadenie:       Sportident, zapožičanie 2 €/kus, v prípade nevrátenia 30 €

Mapa                            “Hastikov pustak” 1:5 000 , E 5 m stav  december 2013 autor Vladislav Piják , formát A4, mapy budú v igelitových obaloch. Pre detskú trať je použitá mapa „Rizlinčok“, mierka 1:500, e=2 m, stav december 2012, formát A4, autor: J. Fedor, je vodovzdorne upravená

Terén:                             rovinatý v južnej časti, vo vinohradoch mierne prevýšenie, zarastené lúky a vinohrady  ,les dobre priebežný

Stavba tratí:                   Vladislav Piják

Riaditeľ pretekov:         Pavol Poláček

Vyhlásenie výsledkov:   cca 13.00 hod

v kat. RD, M, W-10, M, W -12, M, W-14, budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja pretekári, v ostatných kategóriách len víťazi.
Detská trať – voľný výber KS – nemeria sa čas, nevyhodnocuje sa podľa umiestnenia. Každý súťažiaci, ktorý má orazené všetky KS dostane v cieli malú pozornosť


Dĺžky tratí a opisy KS:

RD              1,1 km    prevysenie: 22 m      pocet kontrol: 6

Open:         1,2 km    prevysenie: 30 m      pocet kontrol: 7

M, W –10    1,2 km    prevysenie: 30 m    pocet kontrol: 7

M, W - 12    1,5 km    prevysenie: 35 m    pocet kontrol: 8

M, W –14    2,0 km    prevysenie: 44 m    pocet kontrol: 8

M, W –18    2,5 km    prevysenie: 95 m    pocet kontrol: 10

V kategorii M, W 19- je medzi kontrolami 45 az 50 lubovolne poradie razenia, ale kontroly musia byt orazene vsetky.  Kontroly s lubovolnym poradim su vyznacene vo veľkom kruhu.
M, W 19-       3,8 km    prevysenie: 145 m    pocet kontrol: 17

M, W 45-       2,5 km     prevysenie: 105 m    pocet kontrol: 11

M, W 55-       2,3 km     prevysenie: 95 m      pocet kontrol: 12


Opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov. Kategórie W 10, M 10 aj slovne. Piktogramy na mape nie sú.

 

WC a šatne: Klubovňu a okolité priestory môžete použiť na prezliekanie. WC je v budove.

Dôležité upozornenie: Preteky prebiehajú  bez obmedzenia cestnej premávky. Pri prebiehaní cesty na štart a z cieľa na zhromaždisko dávajte dobrý pozor

Je povolené počas pretekov prebiehať cez vinohrady

Vzhľadom na charakter terénu odporúčame obuv s kovovými hrotmi

Preteká sa podľa platných Pravidiel SZOŠ

Upozornenie:

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

 

Akcie dokumentu