Navigácia
 
cesta: Titulná stránka Preteky Archív Trojkráľové preteky 6.1.2014 Propozície - po doplneni M,W-12 a M,W 55-

Propozície - po doplneni M,W-12 a M,W 55-

 

Propozície

 

15.Trojkráľové parkové preteky v orientačnom behu
Pezinok 6.1.2014 – 2.kolo zimnej ligy oblasti Západ

 

Dátum: 6.1.2014


Technické zabezpečeni: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Pezinok, amfiteáter, klubovňa SPE

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na parkovej trati

 

Kategórie:

M,W –10; M,W - 12 ; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45– ; M,W 55-

Open - jednoduchá trať pre začiatočníkov

RD - rodičia s deťmi do 10 rokov

Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli centra pretekov

 

Prihlášky: do 2.1.2014 vrátane cez www.orienteeringonline.net. Po 2.1. na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa, akceptujte až po spätnom potvrdení.

 

Štartovné:

MW –18, 19–, 45–, 55-: 4 €

Open, M, W–10, -12, –14: 2 €

RD: 1 €

Detská: dobrovoľný príspevok

Po 2.1.2014 s prirážkou 50%

 

Štart: 11:00 -12:00hod ľubovoľný

 

Prezentácia: 9:30 – 10:30 v mieste pretekov. Po 10:30 nebude možné už robiť zmeny v prihláškach.

 

Vzdialenosti:

parkovisko- centrum od 50 m

centrum- cieľ 1000 m

centrum- štart 1200 m

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 30 €

 

Mapa: 1 : 5000 E = 5 m, autor Vladislav Piják, stav december 2013

 

Terén: Vinohrady, les

 

Stavba tratí: Vladislav Piják

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

 

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:00 hod

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

 

 

 

 

 

Akcie dokumentu