Navigácia
 

Pokyny

VALENTÍNSKE SRDCE

4.kolo rebríčka oblasti Západ

 

Dátum: 8.2.2014

 

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Limbach - Hotel Gaudium Garni, Potočná 3

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na krátkej trati

 

Kategórie: M,W –10; M,W -12,M,W –14; M,W –18; M,W 19–; M,W 45–; M,W 55-, Open, RD- dieťa s doprovodom,

Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

 

Prezentácia: 11.30 – 12.30 v mieste pretekov

Detské preteky od 13.45

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 30 €. Bohužiaľ nie sme schopní spracovať čipy so sériovým čislom 7 000 001 a vyššie, preto prosíme pretekárov s takýmto čipom o použitie iného čipu príp.nahlásenie na prezentácii, kde vám zdarma zapožičiame na preteky iný čip.

 

Vzdialenosti: centrum-štart 250m modré fáborky

                      štart-mapový štart 90m

                      cieľ-centrum 50m

 

 

Štart: 13.00 -14.00 hod. ľubovoľný. Na zhromaždisku budú k dispozícii lístky so štartovými časmi pre jednotlivé trate, ktoré si môžu pretekári zobrať a "rezervovať" si tak daný štartový čas. Pretekár môže štartovať aj bez lístka, ak sa na danú minútu nedostaví na štart nikto s "rezervačným lístkom" na daný čas. Prosím buďte ohľaduplní a neberte viac lístkov ako potrebujete. Prosím aj s lístkom prídťe na štart o pár minút skôr, kvôli kontole čipu atď.

Detské preteky štart od 13.45.

 

 

Terén: Rovinatý, mestská zástavba

 

Mapa: Srdce Limbachu, 1 : 5000, e=5m, autor Braňo Iro, stav január 2014, formát A4. Mapy budú v euroobaloch pre všetky kategórie.

 

 

Popisy kontrol: Nebudú na mape, budú k dispozícii iba na zhromaždisku.

 

Dĺžky tratí:

M, W –10, RD                                 1030 m, prevýšenie 10m

M, W -12                                        1500 m, prevýšenie 20m

M, W –14, W 55-, OPEN                 2200 m, prevýšenie 25m

M , W–18, M 45–, M 55- , W 45-     3430 m, prevýšenie 30m

M , W 19–                                       3510 m, prevýšenie 30m

 

Stavba tratí: Jaroslav Piják

 

WC a šatňa: vnútri hotela Gaudium Garni. V hoteli je zakázané používať topánky s klincami !!!!

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

 

Vyhlásenie výsledkov: cca 15.00 hod

 

 

UPOZORNENIE:

 

Preteky prebiehajú bez obmedzenia cestnej premávky a po komunikáciách s tvrdým povrchom. Pri prebiehaní ktorejkoľvek cesty dávajte dobrý pozor.

Je zakázané prebiehať cez zamrznuté vodné plochy a oplotenia.

Nie všetky trate majú poslednú ks č.100, dobeh z poslednej kontroly nie je vyfáborkovaný. Cieľ je východný okraj hustníka.

Mapy sa po dobehu neodovzdávajú. Prosím dodržujte zásady fair-play a neposkytujte informácie pretekárom, ktorí ešte neodštartovali.

Prosím dbajte na pokyny usporiadateľov a dbajte na čistotu a poriadok v priestore centra !!!

 

 

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

Akcie dokumentu