Pokyny

Pokyny

Šenkvický Valentín

4.kolo zimnej ligy oblasti Západ

 

Dátum: 21.2.2015

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Centrum: Šenkvice-motokrosový areál, Nádražná ul.

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Kategórie: M,W –10; M,W -12; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45–; M,W 55-; Open, RD

                    Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

Štart:

11:00 -12:00hod ľubovoľný

 

Prezentácia: 10:00 – 10:30 v mieste pretekov

Vzdialenosti: parkovisko- centrum od 30 m

                       centrum- cieľ 0 m

                       centrum- štart 100 m

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 35 €

Mapa: 1 : 3000 „Šenkvická perla” E = 2 m, autor Michal Tomašovič, stav január 2015, veľkosť A4, ISSOM 2007. Mapa nie je vodovzdorne upravená, na štarte budú k dispozícii obaly.

Trať kategórie M19- pozostáva z dvoch máp, ktoré sú pripravené v jednom obale. Časť A má kontrolné stanovištia 1-13. Mapa časť B začína KS č.13 ako štart a pokračuje po KS č.26.

Sever nie je orientovaný na horný okraj mapy, sledujte poludníky.

Zvláštne značky:

čierny krúžok - pouličná lampa

čierny krížik - umelý objekt

zelený krúžok - výrazný strom

Terén: 60% motokrosový areál s veľkým množstvom nerovností, objektov, detailov, prevažne rozbitý povrch a 40% sídlisková a rodinná zástavba.

Upozornenie: Mapová norma ISSOM 2007 deifnuje zakázané priestory a prekážky, ktoré nie je možné prekonávať (viď Pravidlá 8.5 a 23.10). Organizátor bude tieto porušenia trestať diskvalifikáciou.

Dĺžky tratí:

RD                                0,9 km    prevýšenie: 20 m      počet kontrol: 7

M-10, W–10                  1,1 km    prevýšenie: 20 m    počet kontrol: 10

M-10, W-12, W-14        1,5 km    prevýšenie: 50 m    počet kontrol: 12

M–14, W45-, W55-        2,5 km    prevýšenie: 45 m    počet kontrol: 17

W–18, M55-, Open        2,8 km    prevýšenie: 70 m    počet kontrol: 20

M–18, W19-, M45-         3,1 km    prevýšenie: 45 m    počet kontrol: 24

A+B M19-                       4,1 km    prevýšenie: 75 m    počet kontrol: 26

Opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov, pre kategórie RD, W-10, M-10 aj slovne. Piktogramy budú aj na mapách.

WC a šatne: WC 200m zo zhromaždiska, značené modrými fáborkami. Šatne v priestore centra, zákaz vstupu do šatne v topánkach s klincami.

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:30 hod. Na Detskej trati je voľný výber ks, nemeria sa čas a nevyhodnocuje sa umiestnenie, každý pretekár, ktorý ma orazené všetky ks dostane v cieli malú pozornosť. V kategóriách RD, MW-10, MW-12, MW-14 budú vyhlásení a drobné vecné ceny získajú prví traja, v ostaných kategóriách len víťazi.

Pretekári si môžu po pretekoch zakresliť alebo importovať postupy z GPS zariadení na stránke sandberg.orienteering.sk/rg.
 

Preteká sa podľa platných pravidiel SZOŠ.

Dôležité upozornenie: Preteky prebiehajú  bez obmedzenia cestnej premávky. Pri prebiehaní ktorejkoľvek cesty dávajte dobrý pozor.

Na rozcvičovanie využívajte priestor detských pretekov. Areál tehelne a mimo tehelne v zastavanom priestore je zakázaný priestor.

Mapy sa po pretekoch neodovzdávajú. Dodržujte zásady fair-play.

Stavba tratí: Ivan Oravec st.

Hlavný rozhodca: Ján Furucz

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

Akcie dokumentu