cesta: Titulná stránka Preteky Šenkvický Valentín 2015 Propozície - verzia 2

Propozície - verzia 2

Základné informácie o pretekoch

Šenkvický Valentín

4.kolo zimnej ligy oblasti Západ

 

Dátum: 21.2.2015

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Centrum: Šenkvice-motokrosový areál, Nádražná ul.

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Kategórie: M,W –10; M,W -12; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45–; M,W 55-; Open, RD

                    Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

Prihlášky: do 17.2.2015 cez www.orienteeringonline.net. Od 18.2.2015 na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa, akceptujte až po spätnom potvrdení.

Štartovné: M,W –18, 19–, 45–, 55-     4 €

                   Open, M,W -10, -12, –14   2 €

                   RD                                      1 €

                   Po 18.2.2015 (vrátane) s prirážkou 50%

Štart:

11:00 -12:00hod ľubovoľný

 

Prezentácia: 10:00 – 10:30 v mieste pretekov

Vzdialenosti: parkovisko- centrum od 30 m

                       centrum- cieľ do 200 m

                       centrum- štart do 200 m

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 35 €

Mapa: 1 : 3000 „Šenkvická perla” E = 2 m, autor Michal Tomašovič, stav január 2015, veľkosť A4. Mapa nie je vodovzdorne upravená, na štarte budú k dispozícii obaly.

Terén: Motokrosový areál s veľkou hustotou komunikácií, nerovností, mestská zástavba.

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:30 hod. Na Detskej trati budú odmenení všetci pretekári, v kategóriách RD, MW-10, MW-12, MW-14 prví traja a v ostaných kategóriách víťazi.

Stavba tratí: Ivan Oravec st.

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

Hlavný rozhodca: Ján Furucz

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

Akcie dokumentu