Štartovka

Štartovka kategórie                      
           Školské majstrovstvá BSK, obvod Pezinok

 
Štartovka kategórie: SŠ-muži   3.6km  30m 22k 
-----------------------------------------------------------------------------------
 1 Juraj Siandor      Obchodná akadémia,PK OPA         1.00     
 
Štartovka kategórie: SŠ-ženy   3.1km  20m 18k 
-----------------------------------------------------------------------------------
 1 Zuzana Grancová     Gymnázium KS,Modra-A GMA         3.00     
 2 Daniela Kovalová     Obchodná akadémia,PK OPA         5.00     
 3 Lucia Ondovcíková    Gymnázium KS,Modra-A GMA         7.00     
 4 Vakant                              9.00     
 5 Karolína Takácová    Gymnázium KS,Modra-A GMA        11.00     
 6 Michaela Poizlová    Obchodná akadémia,PK OPA        13.00     
 7 Alexandra Hojková    Gymnázium KS,Modra-A GMA        15.00     
 
Štartovka kategórie: ZŠ-muži   2.4km  15m 15k 
-----------------------------------------------------------------------------------
 1 David Bahat       ZS Bielenisko,PK-C  BPC         0.00     
 2 Andrej Belan       ZS Fándlyho,PK-D   FPD         2.00     
 3 Michal Sejc       ZS Bielenisko,PK-B  BPB         4.00     
 4 Martin Herda       ZS Fándlyho,PK-D   FPD         6.00     
 5 Andrej Dubovsky     ZS Kupeckého,PK-A  KPA         8.00     
 6 Jakub Pitonák      ZS Fándlyho,PK-A   FPA        10.00     
 7 Andrej Miklos      ZS Kupeckého,PK-B  KPB        12.00     
 8 Matej Gacík-Repcík    Gymnázium KS,Modra-A GMA        14.00     
 9 Nicolas Suska      ZS Fándlyho,PK-C   FPC        16.00     
 10 Martin Vizner      Gymnázium,PK-A    GPA        18.00     
 11 Peter Belko       ZS Bielenisko,PK-A  BPA        20.00     
 12 Ján Kopcík        ZS Fándlyho,PK-B   FPB        22.00     
 13 Lukás Simon       ZS Bielenisko,PK-A  BPA        24.00     
 14 Lukás Sipos       ZS Fándlyho,PK-A   FPA        26.00     
 15 Tibor Fedor       ZS Kupeckého,PK-B  KPB        28.00     
 16 Matej Múcka       ZS Bielenisko,PK-C  BPC        30.00     
 17 Adam Havlík       ZS Fándlyho,PK-A   FPA        32.00     
 18 Boris Rangelov      Gymnázium KS,Modra-A GMA        34.00     
 19 Kristián Bartos     ZS Fándlyho,PK-A   FPA        36.00     
 20 Matús Simo        ZS Kupeckého,PK-A  KPA        38.00     
 21 Jakub Tyko        ZS Fándlyho,PK-B   FPB        40.00     
 22 Ivan Jancarik      ZS Bielenisko,PK-A  BPA        42.00     
 23 Matej Fischer      ZS Fándlyho,PK-C   FPC        44.00     
 24 Adam Vavro        Gymnázium KS,Modra-A GMA        46.00     
 25 Pavol Kebis       Gymnázium,PK-A    GPA        48.00     
 26 Ludovít Puchy      ZS Fándlyho,PK-B   FPB        50.00     
 27 Matej Pätoprsty     ZS Kupeckého,PK-A  KPA        52.00     
 28 Pavol Kanka       ZS Fándlyho,PK-C   FPC        54.00     
 29 Daniel Kovác       ZS Bielenisko,PK-A  BPA        56.00     
 30 Filip Dubovsky      ZS Kupeckého,PK-B  KPB        58.00     
 31 David Kovacovsky     ZS Bielenisko,PK-B  BPB        60.00     
 32 Patrik Bohus       ZS Kupeckého,PK-C  KPC        62.00     
 33 Samuel Durica      Gymnázium KS,Modra-A GMA        64.00     
 34 Medard Féder       ZS Kupeckého,PK-A  KPA        66.00     
 35 Andrej Dográcia     ZS Bielenisko,PK-B  BPB        68.00     
 36 Miroslav Tonhajzer    ZS Fándlyho,PK-C   FPC        70.00     
 37 Dominic Ditri      Gymnázium,PK-A    GPA        72.00     
 38 Matús Topor       ZS Kupeckého,PK-C  KPC        74.00     
 39 Stefan Fischer      ZS Fándlyho,PK-B   FPB        76.00     
 40 Filip Danis       ZS Bielenisko,PK-B  BPB        78.00     
 41 Pavol Slovák       ZS Fándlyho,PK-D   FPD        80.00     
 42 Jakub Frano       ZS Kupeckého,PK-B  KPB        82.00     
 43 Vladimír Pivko      ZS Fándlyho,PK-D   FPD        84.00     
 44 Adam Baum        ZS Bielenisko,PK-C  BPC        86.00     
 45 Daniel Paladi      ZS Kupeckého,PK-C  KPC        88.00     
 
Štartovka kategórie: ZŠ-ženy   2.1km  10m 15k 
-----------------------------------------------------------------------------------
 1 Zofia Kovácová      CZS Narnia,PK-A   NPA        17.00     
 2 Simona Krocková     ZS Fándlyho,PK-B   FPB        19.00     
 3 Karolína Toporová    ZS Kupeckého,PK-B  KPB        21.00     
 4 Sabrina Horvath     ZS Fándlyho,PK-A   FPA        23.00     
 5 Erika Sekaninová     ZS Kupeckého,PK-C  KPC        25.00     
 6 Viktoria Vorelová    ZS Fándlyho,PK-C   FPC        27.00     
 7 Natália Jezíková     ZS Kupeckého,PK-B  KPB        29.00     
 8 Dominika Fufalová    ZS Fándlyho,PK-C   FPC        31.00     
 9 Alzbeta Dubovská     ZS Kupeckého,PK-A  KPA        33.00     
 10 Silvia Majbová      ZS Fándlyho,PK-B   FPB        35.00     
 11 Denisa Dvorská      ZS Kupeckého,PK-C  KPC        37.00     
 12 Ema Havlíková      ZS Fándlyho,PK-A   FPA        39.00     
 13 Martina Vorlícková    CZS Narnia,PK-A   NPA        41.00     
 14 Mária Hubinská      ZS Fándlyho,PK-B   FPB        43.00     
 15 Alexandra Jancovicová  ZS Kupeckého,PK-B  KPB        45.00     
 16 Miriam Stanovská     CZS Narnia,PK-A   NPA        47.00     
 17 Sandra Horvath      ZS Fándlyho,PK-A   FPA        49.00     
 18 Zuzana Féderová     ZS Kupeckého,PK-A  KPA        51.00     
 19 Lea Mináriková      ZS Fándlyho,PK-B   FPB        53.00     
 20 Petra Kurucová      ZS Kupeckého,PK-C  KPC        55.00     
 21 Simona Tothová      ZS Fándlyho,PK-C   FPC        57.00     
 22 Monika Jedináková    ZS Kupeckého,PK-A  KPA        59.00     
 23 Sofia Srncová      CZS Narnia,PK-A   NPA        61.00     
 24 Nina Kutisová      ZS Kupeckého,PK-A  KPA        63.00     
 25 Martina Geletová     ZS Fándlyho,PK-A   FPA        65.00     
 26 Tamara Kinderová     ZS Kupeckého,PK-B  KPB        67.00     
 27 Zuzana Cibulková     ZS Fándlyho,PK-C   FPC        69.00
Akcie dokumentu