cesta: Titulná stránka Preteky Trojkráľové parkové preteky 2018 Propozície Trojkráľové parkové preteky 2018

Propozície Trojkráľové parkové preteky 2018

Základné informácie o pretekoch

 

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

1. kolo Oblastného rebríčka 2018

 

Propozície

 

19.Trojkráľové parkové preteky v orientačnom behu
Pezinok 6.1.201

 

Dátum: 6.1.2018

 

Technické zabezpečeni: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Základná škola ,Orešie č.3, Pezinok

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť na parkovej trati

 

Kategórie:

M,W –10; M,W - 12; M,W –14; M,W -16;M,W –18; M,W 19–; W, M 40– ; M,W 55-

Open - stredne ťažká trať bez ohľadu na vek a pohlavie

N-jednoduchá trať pre začiatočníkov

RD - rodičia s deťmi do 10 rokov

Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli centra pretekov

 

Prihlášky: do 2.1.2018 vrátane cez www.is.orienteering.sk. Po 2.1. na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa, akceptujte až po spätnom potvrdení.

 

Štartovné:

MW –16, 19–, 40–, 55-: 4 €

Open, N, M, W–10, -12, –14: 2 €

RD: 1 €

Detská: dobrovoľný príspevok

Po 2.1.2018 s prirážkou 50%

 

Štart: 11:00 -12:00 ľubovoľný

 

Prezentácia: 9:30 – 10:30 v mieste pretekov. Po 10:30 nebude možné už robiť zmeny v prihláškach

 

Vzdialenosti: parkovisko - centrum od 100 m

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 35 €

 

Mapa: “Kotlíky”, mierka 1 : 5000 E = 2 m, autor Dominic Ditri, Matúš Topor, stav december 2017, kresba Michal Tomašovič ISOM 2007

 

Terén: Mestská zástavba, vinohrady

 

Stavba tratí: Michal Tomašovič

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

 

Hlavný rozhodca: Tomáš Sokolík

 

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:00 hod

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie dokumentu