Pokyny

Detailné informácie o pretekoch vrátane dĺžky tratí

 Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava


Pokyny

16.Trojkráľové parkové preteky v orientačnom behu
1.kolo oblastného rebríčka 2015- Západ

 

Dátum: 6.1.2015

 

Centrum: Pezinok, amfiteáter, klubovňa SPE, GPS 48°17'46.0"N 17°15'59.7"E. Upozorňujeme vás na zmenu prístupu na zhromaždisko kvôli prebiehajúcim prácam v okolí klubovne, viď mapka na konci.

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť

 

Kategórie:

M,W –10; M,W - 12 ; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45– ; M,W 55-

Open - jednoduchá trať pre začiatočníkov

RD - rodičia s deťmi do 10 rokov

Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli centra pretekov

 

Prezentácia: 9:00 – 10:30 v mieste pretekov. Po 10:30 nebude možné už robiť zmeny v prihláškach. Pre detské preteky prezentácia až pri štarte v priestore zhromaždiska.

 

Vzdialenosti:

parkovisko - centrum od 100 m, pozor zmena možností parkovania kvôli prebiehajúcim prácam v okolí klubovne, viď mapka na konci

centrum - cieľ    1200m, modré fáborky

centrum - štart  1300m, modré fáborky

štart - mapový štart 150m

Štart aj cieľ sa nachádzajú blízko seba a sú dostupné autom.

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia poplatok 35 €.

 

Štart: 11:00 -12:30hod ľubovoľný. Pre detské preteky štart v priestore zhromaždiska 11:00-13:00.

 

Mapa: "Pútnikov sen", mierka 1 : 7500 E = 5 m, autor Branislav Íro, stav december 2014, formát A3 resp. pre niektoré kategórie A4. Mapy nie sú vodovzdorne upravené, na štarte budú k dispozícii igelitové obaly.

 

Terén: Vinohrady s miernym prevýšením, zarastené lúky, dobre priebežný kopcovitý les. Vzhľadom na charakter terénu odporúčame obuv s kovovými hrotmi.

 

Dĺžky tratí a opisy KS:

RD             1,0 km    prevýšenie: 15 m      počet kontrol: 4

M, W–10   1,4 km    prevýšenie: 40 m    počet kontrol: 5

M, W-12    1,6 km    prevýšenie: 40 m    počet kontrol: 6

W–14        2,4 km    prevýšenie: 60 m    počet kontrol: 7

M–14         3,0 km    prevýšenie: 115 m    počet kontrol: 9

W–18        3,0 km    prevýšenie: 115 m    počet kontrol: 9

M–18         3,9 km    prevýšenie: 145 m    počet kontrol: 12

W19-         3,9 km    prevýšenie: 145 m    počet kontrol: 12

M19-         5,3 km    prevýšenie: 205 m    počet kontrol: 12

W45-         3,0 km    prevýšenie: 115 m    počet kontrol: 9

M45-         3,9 km    prevýšenie: 145 m    počet kontrol: 12

W55-        2,4 km    prevýšenie: 60 m    počet kontrol: 7

M55-         3,0 km    prevýšenie: 115 m    počet kontrol: 9

Open:       2,4 km    prevýšenie: 60 m    počet kontrol: 7


Opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov, pre kategórie RD, W-10, M-10 aj slovne. Piktogramy budú aj na mapách.

 

WC a šatne: Klubovňu a okolité priestory môžete použiť na prezliekanie. WC je v budove.

 

Dôležité upozornenie: Je povolené počas pretekov prebiehať cez vinohrady, pri prebiehaní vinohradmi vás ale prosíme o zvýšenú pozornosť, keďže na viacerých miestach sa nachádzajú krátke úseky s pletivom, ktoré nie sú zakreslené v mape.
Preteky prebiehajú  bez obmedzenia cestnej premávky, pri prebiehaní cesty na štart a z cieľa na zhromaždisko dávajte prosím pozor.

 

Stavba tratí: Branislav Íro

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček


Hlavný rozhodca: Veronika Vachová


Vyhlásenie výsledkov: cca 13:00 hod. Na Detskej trati je voľný výber ks, nemeria sa čas a nevyhodnocuje sa umiestnenie, malú odmenu dostane každý pretekár, ktorý ma orazené všetky ks. V kategóriách RD, MW-10, MW-12, MW-14 budú vyhlásení prví traja a v ostaných kategóriách iba víťazi.

Vyhlásené budú aj výsledky Oblastného rebríčka oblasti Západ za rok 2014.

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

Situácia v okolí klubovne: