cesta: Titulná stránka Preteky Trojkráľové preteky 2015 Propozície

Propozície

Základné informácie o pretekoch

 

Propozície

16.Trojkráľové parkové preteky v orientačnom behu
1.kolo oblastného rebríčka - Západ

 

Dátum: 6.1.2015

 

Technické zabezpečeni: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Pezinok, amfiteáter, klubovňa SPE, GPS 48°17'46.0"N 17°15'59.7"E. Upozorňujeme vás na zmenu prístupu na zhromaždisko kvôli prebiehajúcim prácam v okolí klubovne, viď mapka na konci.

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť

 

Kategórie:

M,W –10; M,W - 12 ; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45– ; M,W 55-

Open - jednoduchá trať pre začiatočníkov

RD - rodičia s deťmi do 10 rokov

Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli centra pretekov

 

Prihlášky: do 2.1.2015 vrátane cez www.orienteeringonline.net . Po 2.1. na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa, akceptujte až po spätnom potvrdení. Pretekári na detskej trati sa prihlasujú až na mieste.

 

Štartovné:

MW –18, 19–, 45–, 55-: 4 €

Open, M, W–10, -12, –14: 2 €

RD: 1 €

Detská: dobrovoľný príspevok

Po 2.1.2015 s prirážkou 50%

 

Štart: 11:00 -12:30hod ľubovoľný

 

Prezentácia: 9:00 – 10:30 v mieste pretekov. Po 10:30 nebude možné už robiť zmeny v prihláškach.

 

Vzdialenosti: parkovisko- centrum od 100 m, pozor zmena možností parkovania kvôli prebiehajúcim prácam v okolí klubovne, viď mapka na konci

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 35 €

 

Mapa: 1 : 7500 E = 5 m, autor Branislav Íro, stav december 2014

 

Terén: Vinohrady, les, mestská zástavba

 

Stavba tratí: Branislav Íro

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček


Hlavný rozhodca: Veronika Vachová


Vyhlásenie výsledkov: cca 13:15 hod. V kategóriách RD a Detská budú odmenení všetci pretekári, v kategóriách MW-10, MW-12, MW-14 prví traja a v ostaných kategóriách iba víťazi. Vyhlásené budú aj výsledky Oblastného rebríčka oblasti Západ za rok 2014.

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV


Situácia v okolí klubovne: