cesta: Titulná stránka Preteky Trojkráľové preteky 2016 Dĺžky tratí

Dĺžky tratí

Dĺžky tratí merané po spojnici štartu, kontrol a cieľa:

Prevýšenie pre všetky kategórie menej ako 20m.

M-10     0,9km

M-10RD  0,9km

M-12     1,3km

M-14     2,8km

M-18     3,7km

M19-     5,2km

M45-     3,3km

M55-     2,8km

W10      0,9km

W-10RD 0,9km

W-12    1,3km

W-14    2,0km

W-18    2,8km

W19-    3,7km

W45-    2,8km

W55-    2,0km

N         1,3km

Open    3,3km

Akcie dokumentu