Pokyny

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov


Pokyny

17.Trojkráľové parkové preteky v orientačnom behu

1.kolo oblastného rebríčka - Západ

Pezinok 6.1.2016

 

Dátum: 6.1.2016


Centrum: Pezinok, amfiteáter, klubovňa SPE, GPS 48°17'46.0"N 17°15'59.7"E

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť

 

Kategórie:

Podľa pohlavia a veku: M–10; M-12; M–14; M–18; M19–; M45–; M55-; W–10; W-12; W–14; W–18; W19–; W45–; W55-

Open - stredne ťažká trať bez ohľadu na vek a pohlavie

N - jednoduchá trať pre začiatočníkov

M-10RD, W-10RD - dieťa do 10 rokov s doprovodom

Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli centra pretekov

 

Prezentácia: 9:00 – 10:30 v mieste pretekov. Po 10:30 už nebude možné robiť zmeny v prihláškach. Pre trať Detská je prezentácia až pri štarte v priestore zhromaždiska.

 

Štart: 11:00 -12:00hod ľubovoľný s zachovaním 1min intervalu medzi pretekármi na jednej trati. Pre trať Detská štart v priestore zhromaždiska 11:00-13:00.

 

Vzdialenosti:

parkovisko - centrum od 100 m, viď mapka na konci

centrum - štart 50m

centrum - cieľ 50m

štart - mapový štart 20m

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 35 €

 

Mapa: "Amfik", mierka 1 : 5000 E = 2 m, autor Štefan Noga, stav december 2015, formát A4. Mapy nie sú vodovzdorne upravené, na štarte budú k dispozícii igelitové obaly.

 

Terén: mestská zástavba, park.

 

Dĺžky tratí:

Dĺžky tratí merané po spojnici štartu, kontrol a cieľa:

M-10     0,9km, prevýšenie 10m

M-10RD  0,9km, prevýšenie 10m

M-12     1,3km, prevýšenie 10m

M-14     2,8km, prevýšenie 10m

M-18     3,7km, prevýšenie 15m

M19-     5,3km, prevýšenie 15m

M45-     3,3km, prevýšenie 15m

M55-     2,8km, prevýšenie 10m

W10      0,9km, prevýšenie 10m

W-10RD 0,9km, prevýšenie 10m

W-12    1,3km, prevýšenie 10m

W-14    2,0km, prevýšenie 10m

W-18    2,8km, prevýšenie 10m

W19-    3,7km, prevýšenie 15m

W45-    2,8km, prevýšenie 10m

W55-    2,0km, prevýšenie 10m

N         1,3km, prevýšenie 10m

Open    3,3km, prevýšenie 15m

 

Popisy kontrol: Popisy kontrol budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov, pre kategórie M-10RD, W-10RD, W-10, M-10 aj slovné popisy. Piktogramy budú vytlačené aj na mapách.

 

Dôležité upozornenie: Na mape je na ceste pred parkom (na južnej strane) vyznačený priestor, kade je zakázané prebiehať cez cestu. Použite dva vyznačené prechody, pri ktorých bude organizátor pomáhať s dopravou.

Vo všeobecnosti preteky prebiehajú bez obmedzenia cestnej premávky, preto pri prebiehaní ktorejkoľvek cesty prosím dávajte pozor.

 

WC a šatne: Klubovňu a okolité priestory môžete použiť na prezliekanie. WC je v budove.

 

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:00 hod.

Na Detskej trati je voľný výber ks, nemeria sa čas a nevyhodnocuje sa umiestnenie, malú odmenu dostane každý pretekár, ktorý má orazené všetky ks.

V kategóriách RD, MW-10, MW-12, MW-14 budú vyhlásení prví traja a v ostaných kategóriách iba víťazi.
Vyhlásené budú aj výsledky Oblastného rebríčka oblasti Západ za rok 2015.

 

Informácie: cez e-mail prihlasky.spe@gmail.com

 

Stavba tratí: Štefan Noga

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček


Hlavný rozhodca: Veronika Vachová


 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

 

Akcie dokumentu