cesta: Titulná stránka Preteky Trojkráľové preteky 2016 Propozície

Propozície

Základné informácie o pretekoch.

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov


Propozície

17.Trojkráľové parkové preteky v orientačnom behu

1.kolo oblastného rebríčka - Západ

Pezinok 6.1.2016

 

Dátum: 6.1.2016

 

Technické zabezpečeni: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Pezinok, amfiteáter, klubovňa SPE, GPS 48°17'46.0"N 17°15'59.7"E

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov v šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť

 

Kategórie:

Podľa pohlavia a veku: M–10; M-12; M–14; M–18; M19–; M45–; M55-; W–10; W-12; W–14; W–18; W19–; W45–; W55-

Open - stredne ťažká trať bez ohľadu na vek a pohlavie

N - jednoduchá trať pre začiatočníkov

M, W -10RD - dieťa do 10 rokov s doprovodom

Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli centra pretekov

 

Prihlášky: do 2.1.2016 vrátane cez www.orienteeringonline.net. Po 2.1. na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa, platia až po spätnom potvrdení. Pretekári na detskej trati sa prihlasujú až na mieste.

 

Štartovné:

MW –18, 19–, 45–, 55-: 4 €

M, W–10, -12, –14, Open, N: 2 €

M, W–10RD: 1 €

Detská: dobrovoľný príspevok

Po 2.1.2015 s prirážkou 50%

 

Štart: 11:00 -12:00hod ľubovoľný

 

Prezentácia: 9:00 – 10:30 v mieste pretekov. Po 10:30 už nebude možné robiť zmeny v prihláškach.

 

Vzdialenosti:

parkovisko - centrum od 100 m, viď mapka na konci

centrum - štart 50m

centrum - cieľ 50m

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 35 €

 

Mapa: 1 : 5000 E = 2 m, autor Štefan Noga, stav december 2015

 

Terén: mestská zástavba, park

 

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:00 hod. Vyhlásené budú aj výsledky Oblastného rebríčka oblasti Západ za rok 2015.

 

Informácie: cez e-mail prihlasky.spe@gmail.com

 

Stavba tratí: Štefan Noga

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček


Hlavný rozhodca: Veronika Vachová


 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

 

Akcie dokumentu