cesta: Titulná stránka Preteky Trojkráľové preteky 2017 Propozície

Propozície

Základné informácie o pretekoch.

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov


Propozície

18.Trojkráľové parkové preteky v orientačnom behu

1.kolo oblastného rebríčka 2017

Pezinok 6.1.2017

 

Dátum: 6.1.2017

 

Technické zabezpečeni: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Pezinok, Pinellova nemocnica - telocvičňa, viď mapka na konci

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov v šprinte s určeným poradím kontrolných stanovíšť

 

Kategórie:

Podľa pohlavia a veku: M–10; M-12; M–14; M-16; M–18; M19–; M40–; M55-; W–10; W-12; W–14; W-16; W–18; W19–; W40–; W55-

Open - stredne ťažká trať bez ohľadu na vek a pohlavie

N - jednoduchá trať pre začiatočníkov

RD - dieťa do 10 rokov s doprovodom

Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli centra pretekov

 

Prihlášky: do 2.1.2017 vrátane cez www.orienteerringonline.net. Po 2.1. na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa, platia až po spätnom potvrdení. Pretekári na detskej trati sa prihlasujú až na mieste.

 

Štartovné:

M/W –16, –18, 19–, 40–, 55-: 4 €

M/W –10, -12, –14, Open, N: 2 €

RD: 1 €

Detská: dobrovoľný príspevok

Po 2.1.2017 s prirážkou 50%

 

Štart: 11:00 -12:00hod ľubovoľný

 

Prezentácia: 9:00 – 10:30 v mieste pretekov. Po 10:30 už nebude možné robiť zmeny v prihláškach.

 

Vzdialenosti:

parkovisko - centrum od 200 m, viď mapka na konci

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 35 €

 

Mapa: 1 : 5000 E = 5 m, autor Dominic Ditri, Christian Heffner, Matej Pätoprstý, Matúš Topor, kresba Michal Tomašovič, ISSOM 2007, stav december 2016

 

Terén: Zástavba v nemocnici, park, okraj lesa

 

Stavba tratí: Michal Tomašovič

 

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:00 hod. Vyhlásené budú aj výsledky Oblastného rebríčka - Západ za rok 2016.

 

Informácie: cez e-mail prihlasky.spe@gmail.com

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček


Hlavný rozhodca: Beata Vávrová


 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

 

Akcie dokumentu