Propozície

Základné informácie o pretekoch.

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov


Propozície

Valentínske srdce

4.kolo oblastného rebríčka 2017 Západnej oblasti SZOŠ

 

Dátum: 12.2.2017

 

Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Limbach - Hotel Gaudium Garni, Potočná 3

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť

 

Kategórie:

Podľa pohlavia a veku: M–10; M-12; M–14; M-16; M–18; M19–; M40–; M55-; W–10; W-12; W–14; W-16; W–18; W19–; W40–; W55-

Open - stredne ťažká trať bez ohľadu na vek a pohlavie

Nábor - jednoduchá trať pre začiatočníkov

RD - dieťa do 10 rokov s doprovodom

Detská – pre najmenších obrázková trať v centre pretekov

 

Prihlášky: do 7.2.2017 vrátane cez www.orienteeringonline.net. Od 8.2. na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa s 50% prirážkou, platí až po spätnom potvrdení. Pretekári na detskej trati sa prihlasujú až na mieste.

 

Štartovné:

M/W –16, –18, 19–, 40–, 55-: 4 €

M/W –10, -12, –14, Open, Nábor: 2 €

RD: 1 €

Detská: dobrovoľný príspevok

Po 8.2.2017 s prirážkou 50%

Úhradu možno realizovať prevodným príkazom na účet: Klub orientačného behu Sokol Pezinok, SK36 1100 0000 0029 2288 4948, Tatra banka a.s., pobočka Pezinok, v termíne zaslania prihlášky.

 

Štart: 11:00 -12:00hod ľubovoľný

 

Prezentácia: 10:00 – 10:30 v mieste pretekov. Po 10:30 už nie je možné robiť zmeny v prihláškach.

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 35 €

 

Mapa: 1 : 5000 autor Braňo Íro, revízia január 2017

 

Terén: Mestská zástavba

 

Stavba tratí: Michal Tomašovič

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček


Hlavný rozhodca: Milan Mazúr


Vyhlásenie výsledkov: cca 13:00 hod.

 

Informácie: cez e-mail prihlasky.spe@gmail.com

 

 

V priestore centra je prísne zakázané používať bežecké topánky s klincami !!!! Všetky trávnaté plochy v areáli Gaudia sú v zakázanom priestore.

 

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

 

 

Akcie dokumentu