Pokyny-verzia 2

Upravené parametre tratí oproti verzii z 19.2.2016

 

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

4. kolo Oblastného rebríčka 2016.

 

POKYNY

 

Valentínske srdce

Budmerice

 

 

Dátum: 28.2.2016

 

Technické zabezpečeni: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Budmerice, ul. Kpt.Jána Rašu, Kultúrny dom, 48.3586514N, 17.4062328E
 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť

 

Kategórie:

M,W –10; M,W - 12 ; M,W –14; M,W –18; M,W 19–; W, M 45– ; M,W 55-

Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli centra pretekov

Open - stredne ťažká trať bez ohľadu na vek a pohlavie

N - jednoduchá trať pre začiatočníkov

M, W -10RD - dieťa do 10 rokov s doprovodom

 

Štart: 11:00 -12:15hod ľubovoľný

 

Prezentácia: 9:30 – 10:30 v mieste pretekov. Po 10:30 nebude možné už robiť zmeny v prihláškach.

 

Vzdialenosti:

parkovisko- centrum od 50 m

centrum-štart 1100 m modré fáborky

centrum- cieľ 1000 m modré fáborky

Na štart a z cieľa možno použiť dopravný prostriedok

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie 2 € za kus, v prípade nevrátenia 35 €

 

Mapa: 1 : 5000 E = 5 m, autor Štefan Noga, stav február 2016, mapy nie sú upravené voduvzdorne, na štarte sú obaly.

 

Terén: park s detailami a umelými objektmi, lúky a lesopark, parkové a poľné cesty, chodníky sú zapadnuté lístím a splývajú s okolitým terénom, v lesoparku sa vyskytuje nepríjemný podrast, terén rovinatý, občas prerušený terénnymi detailmi. Zastúpenie asfaltu-len minimálne na cestách a chodníkoch- 10percent, lúky 40 percent, lesopark 50 percent, les väčšinou vysoký prehľadný.

Areál Budmerického kaštieľa je zakázaný priestor, okrem cesty na štart. Mapy sa neodovzdávajú, dodržujte zásady fair-play.

 

Trate a opisy ks:

M-10, W–10, M-10RD, W-10 RD : 1100 m; prevýšenie 15 m; počet kontrol 9

M-12, W-12, N : 1650 m; prevýšenie 10 m; počet kontrol 9

W–14, W 55- : 2450 m; prevýšenie 35 m; počet kontrol 9

M-18, M 45-, Open : 3200 m; prevýšenie 25 m; počet kontrol 14

M–14, W -18, W 45-, M 55- : 2800 m; prevýšenie 35 m; počet kontrol 12

W19- : 4200 m; prevýšenie 45 m; počet kontrol 15

M19- : 5800 m; prevýšenie 70 m; počet kontrol 24

 

Opisy kontrolných stanovísk budú k dispozícii na zhromaždisku vo forme piktogramov, pre kategórie M, W -10 RD, W-10, M-10 aj slovne.

Piktogramy budú aj na mapách.

 

WC a šatne: Kultúrny dom môžete použiť na prezliekanie. WC je v budove.

 

Iné: V areáli Kultúrneho domu je pre Vás nachystaný v reštaurácii guláš a iné možnosti stravovania a rôznych nápojov.

Po vyhlásení výsledkov môžete navštíviť novootvorený Budmerický kaštieľ. Bližšie informácie priamo v areáli po pretekoch. Kaštieľ v Budmericiach je v pôsobnosti MK SR, prevádzku expozície, jej ideovú i odbornú prípravu zabezpečuje Slovenské národne múzeum – Múzeum Červený Kameň.

Prehliadky sa konajú od 10.00 h do 15.00 h (vrátane) každú celú hodinu. Vstup na prehliadku je kapacitne obmedzený (kapacita jednej skupiny cca 25 osôb).

Vstupné na prehliadku:
Dospelý: 1,5 € / osoba
Zľava (senior nad 62 rokov, drzitelia preukazu ZTP, ISIC, ITIC): 1 € / osoba
Deti a mládež (3 – 18 rokov): 0,50 € / osoba
Deti do 3 rokov: zdarma

Vstupné na prehliadku je možne zaplatiť iba v hotovosti.

Prehliadky kaštieľa sa zatiaľ budú realizovať iba počas víkendových dní.

 

Stavba tratí: Ivan Oravec

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček

 

Hlavný rozhodca: Milan Mazúr

 

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:30 hod Na Detskej trati je voľný výber ks, nemeria sa čas a nevyhodnocuje sa umiestnenie, malú odmenu dostane každý pretekár, ktorý ma orazené všetky ks. V kategóriách RD, MW-10, MW-12, MW-14 budú vyhlásení

prví traja a v ostaných kategóriách iba víťazi.

 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

Akcie dokumentu