cesta: Titulná stránka Preteky Valentínske srdce 28.2.2016 Budmerice Propozície (základné informácie)

Propozície (základné informácie)

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

4.kolo oblastného rebríčka - Západ 2016

Propozície

Valentínske srdce

Budmerice

 

Dátum: 28.2.2016

 

Technické zabezpečeni: Klub orientačného behu Sokol Pezinok

 

Centrum: Budmerice, ul.Kpt.Jána Rašu, Kultúrny dom, GPS 48.3586514N, 17.4062328E

 

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrolných stanovíšť

 

Kategórie:

Podľa pohlavia a veku: M–10; M-12; M–14; M–18; M19–; M45–; M55-; W–10; W-12; W–14; W–18; W19–; W45–; W55-

Open - stredne ťažká trať bez ohľadu na vek a pohlavie

N - jednoduchá trať pre začiatočníkov

M-10RD, W-10RD - dieťa do 10 rokov s doprovodom

Detská – pre najmenších obrázková trať v areáli centra pretekov

 

Prihlášky: do 24.2.2016 vrátane cez www.orienteeringonline.net. Od 25.2. iba na e-mail prihlasky.spe@gmail.com podľa možností usporiadateľa, platia až po spätnom potvrdení. Pretekári na detskej trati sa prihlasujú až na mieste.

 

Štartovné:

MW –18, 19–, 45–, 55-, Open, N: 4 €

M, W–10, -10RD, -12, –14: 2 €

Detská: dobrovoľný príspevok

Po 24.2.2015 s prirážkou 50%

 

Štart: 11:00 -12:00hod ľubovoľný

 

Prezentácia: 9:00 – 10:30 v mieste pretekov. Po 10:30 už nebude možné robiť zmeny v prihláškach.

 

Vzdialenosti:

parkovisko - centrum od 50 m

centrum - štart 1000m

centrum - cieľ 1000m

Na štart a z cieľa možno použiť dopravný prostriedok.

 

Raziaci systém: Sportident, zapožičanie čipu za poplatok 2 € za kus, v prípade nevrátenia poplatok 35 €

 

Mapa: 1 : 5000 E = 5 m autor Ivan Oravec, stav február 2016

 

Terén: Park s detailami a umelými objektmi, lúky a lesopark, parkové a poľné cesty a chodníky, v lesoparku sa vyskytuje nepríjemný podrast, terén rovinatý, občas prerušený terénnymi detailami. Zastúpenie asfaltu - len minimálne na cestách a chodníkoch - 10 percent, lúky 40 percent, lesopark 50 percent, les väčšinou vysoký prehľadný.

 

Vyhlásenie výsledkov: cca 13:00 hod.

 

Informácie: cez e-mail prihlasky.spe@gmail.com

 

Stavba tratí: Ivan Oravec

 

Riaditeľ pretekov: Pavol Poláček


Hlavný rozhodca: Milan Mazúr


 

Upozornenie: VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV

 

Akcie dokumentu