Akcie, ktoré organizujeme

Pezinská školská liga

Zámerom Pezinskej školskej ligy je pritiahnuť deti zo škôl na orientačný beh. Chceme im ukázať, čo je to orientačný beh, že sa behá skoro všade bez ohľadu na terén, ale hlavne aká to môže byť sranda. Na týchto pretekoch ide hlavne o zábavu, preto ak to priestor pretekov dovoľuje, trať obohacujeme alebo vedieme cez zaujímavé prekážky. Nachádza sa na mape plytké jazero blízko centra pretekov? Určite si doneste náhradné oblečenie.

Riaditeľom pretekov je Michal Tomašovič, ktorý spolu s mládežníkmi z nášho klubu tieto preteky organizuje. Pezinská školská liga začala v školskom roku 2013/ 2014, kedy sa jej zúčastňovalo len okolo 40 bežcov z okolitých škôl. Teraz je to úplne o inom. Priemerný počet na v jednom kole sa pohybuje okolo neuveriteľného čísla 100.

V centre pretekov býva vrava detí, ktoré sa pripravujú, rozcvičujú a netrpezlivo čakajú na svoj štartový čas. Po dobehnutí sa porovnávajú, kto mal lepší čas a kto ako bežal. Skúsenejší účastníci Pezinskej školskej ligy sa porovnávajú aj v tom, ktorý postup bol najjednoduchšie bežateľný.

Vyčistime si naše mesto

V dnešnej dobe sa môžeme stretnúť s rôznymi typmi ľudí, napríklad aj takými, ktorí považujú prírodu za smetisko. Preto sme sa dňa 22.8.2020 rozhodli prírode pomôcť. Usporiadali sme preteky s voľným výberom kontrol (scorelauf). V troch kategóriách, podľa obťažnosti, si mohli pretekári zmerať sily. Ich úlohou bolo pozbierať všetky kontroly za čo najkratší čas a popri tom si všímať miesta, kde sa nachádza odpad. Po dobehu do cieľa dostali vrece na odpad a mohli ho ísť pozbierať alebo jednoducho ukázali na mape, kde sa odpad nachádza a my sme ho išli zobrať za nich.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Orientační bežci mestu Pezinok

Túto akciu sme organizovali 5.10.2019 v centre mesta Pezinok. Cieľom bolo zviditeľniť orientačný beh v našom meste. Ktokoľvek prišiel, si mohol vyskúšať krátku trať uličkami centra, aby sa oboznámil s orientáciu podľa mapy, so spôsobom razenia kontrol aký používajú orientační bežci, ale hlavne ako prebiehajú orientačné preteky. Po dobehu do cieľa čakal každého účastníka diplom, vecná cena a aj malé občerstvenie.