Klub orientačného behu Sokol Pezinok

Základy orientačného behu v Pezinku položil František Tajovský s priateľmi v novembri 1951, keď pri Rozálke usporiadali prvé štafetové preteky v Československu. V roku 1958 založili Pohár oslobodenia mesta Pezinok, ktoré sú najstaršie orientačné preteky na Slovensku. Naši predchodcovia prvýkrát v Československu na pretekoch v roku 1966 zabezpečili, aby pretekárska mapa ostala v rukách pretekárov.

Klub orientačného behu Sokol Pezinok počas svojej existencie organizoval Majstrovstvá Československa, Slovenskej republiky a medzinárodné preteky Grand Prix Slovakia. Okrem orientačného behu sme organizovali i preteky v lyžiarskom orientačnom behu a orientačnej cyklistike. Doterajším vyvrcholením organizačnej práce boli Majstrovstvá Európy dorastu 2003 za účasti 19-tich krajín a v roku Školské majstrovstvá sveta 2006 za účasti 25 krajín.

23.11.2007 sme otvorili klubovňu KOB Sokol Pezinok. Za úspešnú výstavbu klubových priestorov patrí poďakovanie všetkých členom klubu, ale najmä Petrovi Fraňovi st. a Jaroslavovi Pijákovi.

Naši členovia boli reprezentantmi Československa, Slovenskej republiky na Majstrovstvách sveta dospelých a juniorov v orientačnom behu a orientačnej cyklistike. V roku 2023 máme 141 členov a náš klub je tak najväčším klubom na Slovensku. Všetci naši žiaci a dorastenci prešli cez Pezinskú školskú ligu, ktorú kedysi usporadúval Michal Tomašovič so svojimi pomocníkmi. Momentálne je Pezinská školská liga plne pod kontrolou našich mládežníkov, ktorí sa s nadšením starajú o jej rozvoj.  

Chceme sa poďakovať všetkým doterajším členom, funkcionárom, podporovateľom, že KOB Sokol Pezinok patrí aj v súčasnosti k najlepším na Slovensku.

Noví členovia sú vždy vítaní. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať.