Oblastný rebríček Západ 6. kolo - Trnava

Termín konania:
09.10.2022 (nedeľa) oblastný rebríček ZÁPAD v šprinte      Termín konania:

Miesto konania:
centrum mesta Trnava