INOV-8 cup Modra - Fúgelka​

Termín konania:    11.09.2021 (sobota) národné rebríčkové preteky INOV-8 na stredných tratiach
                                   12.09.2021 (nedeľa) národné rebríčkové preteky INOV-8 na stredných tratiach

Miesto konania:     Chata Fúgelka, Dubová

Predošlé
Ďalšie