Ďakujeme Paľo!

Klub orientačného behu Sokol Pezinok mení predsedu. Pavol Poláček ho viedol 32 rokov

Orientačný beh je už dlhé roky pevnou súčasťou pezinského života a voľnočasových aktivít jeho priaznivcov. Určite ste sa s ním stretli na školách, v lese alebo ste v meste videli typické bielo-oranžové lampióny, či bežcov pri tréningu alebo na pretekoch. Je to vďaka aktivite členov športového klubu KOB Sokol Pezinok, ktorých celých 32 rokov viedol ako predseda klubu Pavol Poláček. V tomto roku dochádza k zmene predsedu, a to je dobrou príležitosťou zaspomínať si a poďakovať za to, čo klub pod Paľovým vedením dosiahol.

KOB Sokol Pezinok je v súčasnosti najväčším a najúspešnejším klubom orientačných bežcov na Slovensku. Podporuje športové aktivity členov a priaznivcov tohto športu bez rozdielu veku. Je to šport vhodný pre celú rodinu a nie je výnimkou, keď sa na štartovej čiare stretávajú malí škôlkari spolu s ostrieľanými veteránmi v dôchodkovom veku. Najmladší registrovaný člen klubu má 7 rokov a najstarší 77 rokov. Mnohé aktivity klubu sú dlhodobo zamerané najmä na deti a mládež. Členovia klubu sa im venujú v rámci tréningovej prípravy, deti a mládež sa spolu s ostatnými členmi pravidelne zúčastňujú pretekov na úrovni západnej oblasti, celoslovenskej, ako aj medzinárodnej. Minimálne dvakrát do roka sa zúčastňujú sústredení na zlepšenie svojej kondície, kedy je každodenná športová príprava dopĺňaná rôznymi hrami a spoločenskými aktivitami. Podarilo sa im navštíviť nielen rôznorodé lokality na Slovensku a v Čechách, ale aj v Slovinsku, Chorvátsku, Taliansku, Rakúsku alebo vzdialenom Nórsku, kde má Paľo dlhoročných priateľov, ktorých spája práve tento krásny šport. V minulosti to boli konkurenti, dnes dlhoroční priatelia, ktorí si navzájom pomáhajú a navštevujú sa, a ako píšeme, aj klub má z ich priateľstva benefity.

Medailové úspechy

Priateľská atmosféra a kolektív sa prejavili aj na medailových výsledkoch klubu. Len od roku 2016 (odkedy máme elektronickú evidenciu) získali pretekári KOB Sokol Pezinok v rámci Majstrovstiev Slovenska spolu 86 zlatých, 88 strieborných a 91 bronzových medailí, to je priemerne 33 medailí ročne. Viackrát sme vyhrali aj kolektívne súťaže na Slovensku: Pohár predsedu Slovenského Zväzu Orientačných Športov (vyhodnocuje sa iba z výsledkov detí a mládeže) alebo Slovenský rebríček družstiev, v posledných troch rokoch dokonca obe kolektívne súťaže zároveň. K tomu treba pripočítať množstvo víťazstiev z rokov predtým. Víťazné poháre lemujú celý obvod našej klubovne a zdobia obývačky mnohých našich členov.

Medzinárodné preteky

Okrem každoročného zúčastňovania sa pretekov doma alebo v zahraničí za zmienku určite stojí aj organizovanie pretekov na medzinárodnej úrovni práve našim klubom pod vedením Paľa. Išlo napríklad o Majstrovstvá Európy dorastu v 2003 za účasti 19-tich krajín a tiež Školské majstrovstvá sveta v roku 2006 za účasti 25 krajín, kedy dokonca člen nášho klubu Braňo Íro získal titul majstra sveta. Klub každoročne úspešne organizuje majstrovstvá Slovenskej republiky alebo preteky Slovenského rebríčka jednotlivcov, ako aj množstvo pretekov v rámci západnej oblasti. Od roku 2003 organizuje klub pravidelne Pezinskú školskú ligu, ktorej sa zúčastňujú žiaci nielen pezinských škôl, ale aj škôl z okolitých miest a Bratislavy.

Klubovňa

Paľo výrazným spôsobom prispel aj k tomu, že klub má od roku 2007 vlastnú klubovňu pod Amfiteátrom, kde sa členovia pravidelne stretávajú, vymýšľajú ako urobiť ďalšie preteky ešte zaujímavejšie a lepšie, mládež sa venuje teoretickej príprave alebo si organizuje filmové večery.

Týmto príspevkom by sme chceli v mene všetkých súčasných, ako aj bývalých členov klubu, detí, mládeže a ich rodičov, ale aj ostatných priaznivcov orientačného behu poďakovať Paľovi za jeho dlhoročné vedenie klubu, jeho nezištný a dobrosrdečný prístup, obetavosť a porozumenie pre mládež a za podporu a rozvoj tohto nádherného športu, pri ktorom sa výkonnosť spája s prírodou. Paľo, ešte raz VEĽKÁ VĎAKA.

Za nového predsedu klubu bol zvolený Lukáš Poláček, ktorému prajeme veľa úspechov a radosti v novej funkcii. Veríme, že klub zostáva v dobrých rukách a spoločne budeme rozvíjať ducha orientačného behu v našom meste aj naďalej a povzbudíme čo najviac Pezinčanov vyskúšať si tento krásny šport.

Foto: Michal Eliáš